Z pohledu příjezdového cestovního ruchu se v roce 2023 hlavnímu město opravdu dařilo. Pražská hromadná ubytovací zařízení totiž loni přivítala téměř sedm a půl milionů hostů, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.

Podle statistik se v Praze ubytovávají převážně zahraniční turisté, celkem 5 846 352, tedy 78,6 %. Meziročně přibylo v Praze 24,3 % hostů. Zbylých více než jeden a půl milionu hostů představovali rezidenti z České republiky.

Lanová dráha na Petřín.
Nejnavštěvovanější turistická místa v Česku. Znovu vyhrála lanovka na Petřín

Ze všech krajů České republiky je Praha nejvíce závislá na zahraničních hostech. V roce 2021 byl i vlivem pandemie covidu-19 ruch značně omezen a příjezdy turistů byly nejslabší. V posledních dvou letech se ale cizinci do metropole rychle vrací. Návrat ale není rovnoměrný. I s ohledem na politickou situaci a válečné konflikty ve světě, přijíždějí hosté z některých zemí velmi omezeně. Rovněž je zpomalena i obnova výraznějšího zastoupení asijských zemí.

Nejvíc hostů plyne z Evropy

V loňském roce oslovila Praha nejvíce turisty z evropských zemí. Jejich podíl na celkové návštěvnosti ze zahraničí činil 75,7 %. Za Evropou následuje Asie (11,7 %) a Severní Amerika (8,2 %).

V případě jednotlivých zemí převažovala v roce 2023 klientela z Německa (17, 6%), USA (7, 3%) a Velké Británie (6,8 %). Němců meziročně v Praze přibylo přes 170 tisíc, Američanů přes 100 tisíc a Britů téměř 128 tisíc. Výrazné zastoupení si drželi i hosté ze Slovenska (6,3 %), Polska či Itálie (shodně 5,6 %). Nárůst byl zaevidován i u turistů z Jižní Koreji (104,6 tisíc).

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Naopak pokles se týkal hostů z Ruska, Izraele či Lichtenštejnska. Oproti situaci před pandemií v roce 2019 přijelo do Prahy o téměř milion zahraničních hostů méně. Z toho úbytku připadá 38,6 % na hosty právě z Ruska a více než čtvrtina na Číňany.