Na to nyní navázalo středeční jednání zastupitelů. Referendum sice jeden z místních občanů napadl podáním ke Krajskému soudu v Praze, ten však v úterý rozhodl v jeho neprospěch: potvrdil správnost a platnost referenda. Nemusí ovšem být všemu konec – navrhovatel ještě může podat kasační stížnost. To se však nestalo hlavním tématem.

Jestliže hlasování členů zastupitelstva předcházela déle než hodinu trvající debata, a to i za hojné účasti zástupců veřejnosti, je zřejmé, že se nejednalo o pouhé stvrzení výsledků referenda. Zastupitelé i občané obsáhle diskutovali o tom, jak zajistit, aby kasino v obci skutečně nevzniklo. Žádné tam nyní není a odsouhlasená vyhláška, již starosta Pavel Cihlář (Tuchoměřáci) slíbil ještě ve středu vyvěsit, aby po zákonem požadovaných 15 dnech nabyla účinnosti co nejdřív, se zdá hovořit jednoznačně. „Provozování binga, technické hry, živé hry a turnaje malého rozsahu je na celém území obce zakázáno,“ uvádí s odkazem na pojmy ze zákona o hazardních hrách. Není však jasné, co se stane během oněch 15 dnů. A zřejmě ještě není dobojováno: podle všeho nyní nastoupí týmy právníků, kteří začnou přemítat, co by se dalo dělat a jak reagovat na vývoj situace.

Žádost firmy podaná po referendu

To zásadní se už stalo. Dále než týden po referendu, podle starostových slov 27. září, akciová společnost Bonver Game, která rozjezd kasina v obchodním centru POP Airport připravuje, podala na obecní úřad žádost o povolení herního prostoru. Pozici firmy, která je na tuzemském hazardním trhu velkým hráčem s celorepublikovou působností, vysvětlil Deníku zástupce Bonver Group Pavel Žák. Firma začala s přípravami již bezmála před rokem – a na její projekt tak z jejich pohledu výsledek referenda nemá mít vliv: neznamená, že kasino v obchodním centru POP Airport nemá být otevřeno. Nová vyhláška prý pouze zajistí, že nebude konkurence: zabrání vzniku jakéhokoli dalšího kasina.

„Společnost Bonver Game získala základní povolení ministerstva financí a u Obecního úřadu Tuchoměřice podala žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru v outletovém centru POP Airport. Provozování kasina nebrání ani výsledek referenda – a s ním spojené přijetí regulační vyhlášky,“ konstatoval Žák. S tím, že očekává, že v zákonné lhůtě 30 dnů od podání žádosti vydá obecní úřad správní rozhodnutí o povolení k umístění herního prostoru. Klíčové je, že oněch 30 dní uplyne dřív, než bude účinná nově schválená vyhláška.

Žák zdůrazňuje, že žádost o povolení herního prostoru uvnitř dlouhodobě fungujícího outletového a zábavního centra POP Airport vychází z téměř rok trvajících příprav. „Nemá tak žádnou souvislost s referendem,“ uvedl. Na jednání zastupitelů prohlásil, že požádat mohla jeho společnost už dřív; třeba v srpnu. Prý však nechtěla před chystaným referendem jitřit v obci emoce: „Abychom nebyli osočeni, že ovlivňujeme referendum.“ Za hlučení a smíchu posluchačů to označil za férový projev transparentnosti.

I když se v zářijovém referendu občané vyjadřovali k budoucí existenci dvou kasin, včetně záměru v outletovém centru, Žák si odmítavý výsledek s vlastním záměrem nespojuje. „Referendum bylo primárně vyvoláno konkurenčním projektem druhého kasina, které mělo vzniknout ‚na zelené louce‘ a které vyvolalo celou řadu kontroverzí,“ konstatoval.

Nepovolit herní prostor? To těžko…

Jakkoli většina místních byla toho mínění, že stanovisko společnosti Bonver nestojí za víc než mávnout nad ním rukou, úsměvy odpůrců hazardu zmrazilo starostovo vyjádření: obec vlastně nemá možnost povolení herního prostoru odepřít. Hlasování zastupitelů jakožto představitelů samosprávy se nemůže uplatnit, jestliže obec v tomto případě jedná v rámci přenesené působnosti státní správy. „Jako prodloužená ruka ministerstva financí, konstatoval Cihlář s tím, že její role vlastně spočívá v kontrole všech náležitostí. Pokud je vše v pořádku (a schválená vyhláška je sice platná, ale zatím nikoli účinná), povolení obec vydat musí. Zatím to neudělala; zákonná lhůta končí za týden.

Starosta také musel vysvětlovat, proč zasedání zastupitelů ke schvalování vyhlášky o zákazu hazardu nesvolal po referendu dřív. Připomněl, že jednak jsou termíny jednání dlouhodobě naplánované, jednak chtěl nechat prostor na rozhodnutí soudu, pokud někdo výsledek referenda napadne (což také Aleš Kejmar skutečně udělal). Cíl? Vyhnout se tak možným tahanicím.

Cihlář netají, že v posledních dvou týdnech vedení obce věnovalo velké úsilí hledání cesty, jak naplnit vůli občanů vyjádřenou v referendu – tedy zabránit otevření kasina – tak, aby to obstálo. Obnášelo to řadu konzultací s právníky i se zástupci státních institucí. Po zvážení možných důsledků byla například zavrhnuta myšlenka prodloužit zákonnou lhůtu ze 30 na 60 dnů s ohledem na složitost případu – přičemž pak už by nová vyhláška plošně zakazující hazard byla účinná.

Z pohledu představitelů obce bylo cílem najít takové řešení, které snad zabrání otevření kasina – a současně umožní vyhnout se riziku žaloby o náhradu za zmařenou investici v důsledku nesprávného úředního postupu či o náhradu ušlého zisku. Požadavkům náhrady školy se obec musí vyhýbat s ohledem na povinnost postupovat s péčí řádného hospodáře. Mimochodem: dosud vynaložené náklady na tuchoměřický projekt vyčíslil Žák na sto milionů korun – přičemž dalších 250 milionů prý má firma připravených. „Půjde o moderní kasino na světové úrovni, které bude kombinovat živou a technickou hru, pokerové turnaje, doprovodný program a skvělou gastronomii,“ vysvětlil.

Řešení má nabídnout přechodné ustanovení

Jako nejvhodnější řešení Tuchoměřičtí zvolili přechodné ustanovení v rámci schvalované vyhlášky. Původní návrh hovořící o tom, že hazard povolený přede dnem nabytí její účinnosti lze provozovat nejdéle do doby platnosti vydaného povolení, byl upřesněn: maximálně do 31. 12. 2023. Tak to zastupitelé odsouhlasili všemi devíti hlasy.

Žák k tomu odpovídal na dotaz z řad občanů, zda by společnost Bonver počítala s provozováním kasina jen do konce roku – a pak by byla připravena zavřít – nebo spíš po dobu tří let platnosti povolení. Odpověď je jednoznačná – jen do konce roku by to nedávalo smysl: „To je proti logice.“ Tedy tři roky – přičemž Žák míní, že za tu dobu by se firmě podařilo když ne získat místní veřejnost na svoji stranu, tak alespoň přesvědčit, že s provozem kasina v již existujícím komplexu ležícím mimo vlastní obec nejsou problémy: že to nezvyšuje kriminalitu, nekomplikuje dopravu ani nepřináší ohrožení mládeže.

Nezastírá,že jeden z hlavních argumentů lze počítat a vyjádřit v korunách. „Provozování kasina v letech 2023 až 2026 obci, jejím občanům a spolkům zajistí cca 50 milionů,“ uvedl Žák. S upřesněním, že hovoří o výnosech z hazardní daně, ale i o každoročním rozdělování milionu korun mezi místní spolky a kluby a o jednorázovém „sousedském příspěvku“ všem místním domácnostem ještě v tomto roce. Na jednání zastupitelů představil dar plánovaný pro jednočlenné domácnosti: pět tisíc korun. Pro halasný výsměch přítomných občanů nedopověděl – nebo to alespoň nebylo slyšet – druhou část nabídky: po deseti tisících pro vícečlenné domácnosti. Firma to označuje jako pomoc s rostoucími životními náklady v roce 2024.

Plány na druhé kasino jsou už minulostí

Další vývoj kolem plánů na otevření kasina v POP Airport těžko předvídat. Nepochybně se do analýzy nynější situace pustí právníci. „Za nás to není fér,“ komentoval Žák postup obce na veřejném zasedání zastupitelů. Odpůrci z iniciativy Tuchoměřice proti hazardu odtud nabídli i živý videopřenos (byť narušovaný výpadky zvuku). Jednou ze zvažovaných možností se zřejmě stane uplatňování „práva investora na legitimní očekávání jako jednoho z ústavních principů“.

Také obec zřejmě ještě schovává trumf v rukávu. Opatrně a bez podrobností na jednání zastupitelů zaznělo, že k naplnění závěrů referenda „má v záloze ještě jeden postup“. Ze souvislostí vyplynulo, že by to asi mohlo nějak souviset s možným přezkumem krajským úřadem nebo řešením žalob u soudů.

Fotogalerie: Jednání zastupitelstva obce Tuchoměřice o zákazu hazardu

V případě zájemců o vybudování druhého kasina právní rozepře nenastanou. O tom kolegy i spoluobčany ujistil zastupitel Martin Růžička (Všichni jsme Tucho), na jehož pozemcích plánovala stavět kasino jiná firma. Vyjádřil se jasně a jednoznačně: u něj to dopadne podle toho, co si přála většina místních. „Respektuji rozhodnutí referenda a na tom pozemku žádné kasino nebude,“ konstatoval.

Zástupce kasina: vedení obce vše vědělo včas
Na článek zveřejněný na webu Deníku reagoval Pavel Žák zastupující společnost Bonver Game. Sdělil, že považuje za potřebné doplnit následující informace, které označil za „pro nás velmi důležitý fakt“:
- Starostu obce Tuchoměřice jsme o projektu kasina v POP Airport průběžně informovali již od počátku tohoto roku.
- Prezentovali jsme i záměr otevřít 15. 11. 2023.
- Proti projektu jsme nedostali žádné výhrady – a až do květnového jednání obecního zastupitelstva nám nikdo ani nenaznačil, že bychom v projektu neměli pokračovat
Zdroj: Pavel Žák, Bonver Group

Argumenty Tuchoměřických pro zákaz hazardu- Vyloučit společenská rizika vyplývající z provozování hazardních her, která často tvoří předpolí k činnostem rozporným s veřejným pořádkem v obci
- Zabránit škodlivému vlivu na hazardní hráče a osoby jim blízké, na osoby sociálně vyloučené, děti, mladistvé a seniory
- Zajistit veřejný pořádek
- Umožnit pokojné a bezpečné soužití občanů i návštěvníků obce a vytvářet příznivé podmínky pro život v obci
- Vyloučit společenská rizika (mimo jiné zajistit ochranu dětí, bránit narušování pokojného soužití občanů a klidného spánku, chránit dobré mravy, bezpečnost, zdraví a majetek; bránit zvýšení kriminality a dalších patologických jevů)
Zdroj: obecně závazná vyhláška obce Tuchoměřice o regulaci provozování hazardních her