Počet lidí s tuberkulózou (TBC) v České republice se zvyšuje. Podle předběžných statistik národního registru TBC za rok 2023 počet meziročně vzrostl o 64 osob. Česko se v loňském roce dostalo na hodnotu 4,2 případů TBC na 100 tisíc obyvatel. I přes nárůst se ale stále řadíme v celosvětovém měřítku k zemím s relativně nízkým počtem pacientů.

Nejvíce nemocných je opět v hlavním městě, celkem 110 z 447 - 8,2 případů na 100 tisíc. Pražský meziroční nárůst je o 13 osob. V metropoli dochází i k překročení celorepublikového průměru podílu nemocných cizinců. Zatímco v republice je to 49,2 %, v Praze činí podíl tuberkulózy u osob narozených mimo ČR 60 %.

U příležitosti Světového dne proti tuberkulóze (24. března) informují pneumologové o aktuální situaci. Plicní lékaři situaci aktuálně zvládají, v budoucnu jim ale poslouží nová vyhláška, podle které se spolupracující pacienti budou moci léčit doma.

„Ta nám umožňuje pustit nemocné s běžnou tuberkulózou po několika dnech z nemocnice domů. Musí ale spolupracovat, dodržovat domácí izolaci a užívat pravidelně léky. Do plicní ambulance pak již dochází jen na kontroly. Zda je vše tak, jak má být, můžeme posoudit s pomocí telemedicíny, která nám umožní být s pacientem v pravidelném kontaktu,“ vysvětluje doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D., přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno. Právě zde meziročně vzrostl počet pacientů o 61 % na loňských 21.

| Video: Youtube

Tuberkulóza (TBC) je závažné infekční onemocnění, které může postihovat řadu orgánů, nejčastěji plíce. Na světě ročně na tuberkulózu umírá přibližně 1,3 milionu lidí. Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje očkování proti TBC (tzv. kalmetizaci) co nejdříve po narození, nejpozději do 1 roku věku a pouze jednou dávkou vakcíny.

zdroj: Národní zdravotnický informační portál (NZIP)