Fáze ve čtvrté etapě obnovy kanalizace, vodovodu a plynu budou celkem tři a skončit by měly na konci září tohoto roku.

Podle TSK může v místě dojít během dopravní špičky až k třicet minut dlouhému zdržení.

Objízdné trasy za uzavřený jízdní pás Jana Želivského od Ohrady (křižovatka Jana Želivského x Koněvova x Pod Krejcárkem) směrem na Vinohrady (na křižovatku Jana Želivského x Olšanská). Od ulice Malešická (od Vackova) směrem na ul. Jana Želivského (Vinohrady) – Jana Želivského x Koněvova – Rokycanova x Prokopova x Olšanská a od ulice Koněvova (od Jarova) směrem na ul. Jana Želivského (Vinohrady) – Koněvova x Rokycanova x Prokopova x Olšanská.

4. etapa – 1. fáze 10.07. – 06.08.2023

-Zábor dvou krajních pravých jízdních pruhů v ul. Koněvova před křižovatkou Koněvova x Jana Želivského x Pod Krejcárkem.
-Zábor levého odbočovacího pruhu v opačném směru před předmětnou křižovatkou.
-Zábor dvou krajních pravých pruhů v ul. Pod Krejcárkem před křižovatkou Koněvova x Jana Želivského x Pod Krejcárkem.
-Zábor části parkovacích pruhů před a za křižovatkou Koněvova x Pražačka x Zelenky – Hajského (pro vytvoření náhradní autobusové zastávky)
-Zábor jízdního pásu od křižovatky Koněvova x Jana Želivského x Pod Krejcárkem směrem na Vinohrady až před křižovatku Jana Želivského x Olšanská.
-Odbočení z ulice Jeseniova směrem na ulici Jana Želivského (směr Vršovice) umožněno vlevo.
-Odbočení z ulice Biskupcova směrem na ulic Jana Želivského neumožněno.
-Odbočení do ulice Malešická (směr Park Parukářka i směr Vackov) umožněno.
-Odbočení z ulice Malešická (směr Jana Želivského – směr Vršovice) umožněno vlevo.

Zdroj: TSK