Nyní připraví zadávací dokumentaci a následně vyhlásí veřejnou zakázku na zhotovitele stavby. Ta by měla začít v příštím roce, ke zprovoznění trati má dojít v roce 2025. Autobusová linka 137 se pak změní na trolejbusovou linku 52.

Počítá se s nasazením parciálních trolejbusů standardní délky 12 metrů, které mohou část trasy jet na baterie. Ač vybrané spoje linky 137 zajíždějí do Jinonic a na Malou Ohradu, elektrifikován bude pouze kopcovitý úsek Na Knížecí – U Waltrovky.

„Autobusová linka 137 má velmi intenzivní provoz, nejkratší interval ve špičkách jsou pouhé 3–4 minuty. Spoje jsou také velmi vytížené. Její elektrifikací a nahrazením naftových autobusů lokálně zcela bezemisními bateriovými trolejbusy se významně sníží emisní a hlukové zatížení rezidenčních částí Prahy 5,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib.

V rámci výstavby bude nutné osadit 106 trakčních stožárů, které chce město „v maximální možné míře“ využít i jako pouliční lampy. V Peroutkově ulici vznikne nová trolejbusová měnírna, v terminálu Na Knížecí bude sedm dobíjecích stání připojených na tramvajovou měnírnu Radlice.

Elektrifikace autobusové linky 137 byla – společně s dalšími třemi (131, 176 a 191) v levobřežní části Prahy – schválena radou hlavního města v červnu 2020. Následně byla schválena i představenstvem DPP.

Půjde o třetí trolejbusovou trať v Praze. První (z Palmovky do Miškovic) už je hotová a čeká na nové trolejbusy, druhá se od února staví z Veleslavína na letiště.