K pomyslnému bodu varu se zřejmě dostává dění kolem developerského projektu v Trnové na Praze-západ – a vztahy mezi některými lidmi se zase ocitají na bodu mrazu. Místní podnikatel stojící za projektem Domy Trnová ohlásil právní kroky vůči obci, protože jeho záměru vytváří překážky – a řada místních se zase bouří proti masivnímu navážení zeminy do lokality, kde by se měly stavět domy. Hlavním argumentem je nutnost vyrovnat pozemky a potřeba materiálu v souvislosti s chystanou výstavbou komunikací.

Toto navážení lidé odmítali už dříve kvůli zátěži spojené s masivním provozem nákladních aut – a odpor výrazně zesílil ve chvíli, kdy server SeznamZprávy přišel s odhalením, odkud přivážený materiál pochází. Významná část je z pražských Vysočan. Z lokality, kde kdysi působil chemický provoz: výrobna barev a laků TEBAS. Mimochodem: i tam se chystá developerský projekt s výstavbou bytů.

Dvě protichůdná stanoviska

Velmi rozbouřenou atmosféru potvrdilo ve čtvrtek 1. února setkání svolané v místní hospodě jako debata obecního úřadu s občany. Vystoupení zástupců obou táborů ukázala, že jsou jejich postoje nesmiřitelné – jedna i druhá strana vlastně vnímá postoj protivníků jako drzost – a tolik pomyslné zeminy, která by zasypala hluboký příkop mezi jejich stanovisky, se asi nenajde. Cokoli blížící se k dohodě se rozhodně nerýsuje. Zásadní rozpory panovaly nejen kolem legálnosti samotného navážení, ale i kolem charakteru přiváženého materiálu. A objevily se obavy, že u obce možná vzniká pouhá skládka, když výstavba domů v lokalitě nepokračuje podle harmonogramu. To však firma zdůvodňuje údajnými překážkami, které jí prý staví do cesty obec.

Od debaty v Trnovské krčmě se situace nezklidňuje; právě naopak. Napětí zjevně dále roste. Nicméně místní, kteří odmítají navážení materiálu, si pochvalují, že se aspoň věci pohnuly. Úřady se o problém v Trnové a jeho souvislosti nyní zajímají: po dlouhé době, kdy lidé nevnímali, že by někde nacházeli zastání. Hodně sázejí zvláště na šetření České inspekce životního prostředí s očekáváním, že navážení materiálu z vysočanské továrny učiní přítrž. Jménem inspekce se však zaštiťuje i jednatel společnosti Domy Trnová Jan Šefrna.

Na kompromis už nedojde

Aktuálně Šefrna, který je sám místním občanem, zveřejnil prostřednictvím mediální agentury informace, že kvůli ochraně investic a práv klientů zahajuje právní kroky vůči zastupitelstvu obce. To vnímá jako zdroj překážek kladených jeho projektu – přičemž většina možností, jak s obcí vyjednat kompromisní podmínky pro pokračování nové výstavby domů, je prý již vyčerpána. Z jeho pohledu již jsou vyřešeny všechny námitky, když na setkání s místními plném emocí hovořil nejen on, ale i Jiří Vojáček reprezentující společnost HSMN, která zajišťuje vlastní práce.

„Vysvětlili jsme všechny okolnosti výstavby, které občankám a občanům Trnové nebyly jasné. Poslední sporný bod byl vyřešen, když Česká inspekce životního prostředí svými testy dokázala naše tvrzení, že při stavbě není používána jakkoliv kontaminovaná zemina,“ uvedl Šefrna. Připouští, že největší ohlas vzbudilo právě tvrzení, že se na stavbu vozí kontaminovaný materiál – což ale vnímá jako už vyvrácené.

Mluvčí inspekce životního prostředí Miriam Loužecká však takovýto pohled pro Deník odmítla. S tím, že toto prohlášení developera označila za „zcela nepravdivé“. „Výsledky rozborů navezené zeminy ještě nejsou k dispozici,“ zdůraznila.

K připravovaným dalším krokům inspekce ani k době, kdy lze očekávat výsledky, se mluvčí konkrétně nevyjádřila. „Šetření teprve započalo – a je to běh na dlouhou trať,“ naznačila pouze, že brzký termín se na obzoru nerýsuje. Připomněla, že ČIŽP provádí důkladné šetření nejen na prověřované lokalitě v obci Trnová.

„Kontroluje také subjekty, které se na navážení zeminy do lokality mohly podílet. Inspektoři ČIŽP mimo jiné prošetřují podezření z návozů zemin z lokality ‚TEBAS‘ v Praze 9,“ uvedla. S poznámkou, že prověřit je třeba více lokalit a konkrétních míst, odkud by měl navážený materiál pocházet. Web Seznamu informoval, že o věc se už zajímá i ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Spor v rukou právníků

Šefrna dále trvá trvá na tom, že projekt nové výstavby v Trnové dlouhodobě čelí „šikanózním praktikám“ ze strany vedení obce – a její kampani proti stavbě. Výhradami se netají vůči starostovi Zdeňku Pekárkovi (nez.), jenž z pohledu developera před týdnem řídil setkání s občany tak, aby došlo k dalšímu vyostření situace namísto jejího vysvětlení.

„Aktuální postup obecního úřadu, který nám na jedné straně brání v komunikaci s občany a na druhé straně šíří výhrůžky údajným postupem vůči našim klientům, považuji za signál, že zájmem vedení obce není konsenzuální rozvoj, ale vlastní partikulární zájmy,“ durdí se Šefrna. Zejména má zřejmě na mysli odpor proti připravovanému podnětu pro soud, aby navážení zeminy zastavil vydáním předběžného opatření do doby, než se věc vyřeší.

Šefrna uvedl, že za společnost Domy Trnová již jednají právníci. Přičemž podnikají své kroky nejen kolem samotného projektu, ale nechybí ani podnět adresovaný ministerstvu vnitra k prošetření, jak místní zastupitelé vykonávají své povinnosti při správě obce.

Vážné ohrožení? Snad ne

Starosta Pekárek, který stanoviska ke kauze průběžně zveřejňuje na webu obce, Deníku ve středu 7. února řekl, že právo stěžovat si, na koho chce, má každý – a zahajovat právní kroky je jeho svobodná volba. I on zdůraznil, že navážku prověřuje ČIŽP, přičemž konkrétní poznatky zatím nejsou k dispozici. Bezprostřední riziko by nicméně hrozit nemělo, když starosta v pondělí s odkazem na údaje ČIŽP zveřejnil na webu informaci, že pražský areál TEBAS prošel sanací a v areálu by se neměly vyskytovat životu nebezpeční látky.

Tohle sdělení však mluvčí Loužecká Deníku nepotvrdila ani je blíže nekomentovala. I starosta nicméně upřesnil, že má jít pouze o první poznatek a představitelé obce budou požadovat předložení protokolů o sanaci i provedení testů s rozbory odebraných vzorků.

Starosta se vyjádřil i k Šefrnovým výhradám vůči vedení debaty v Trnovské krčmě. „Bylo to setkání obecního úřadu s občany obce k zodpovězení otázek, které vyvstaly kolem výstavby – a to z pohledu vedení obce. Nešlo o jeho propagační akci,“ řekl Pekárek Deníku. Připomněl, že také obec podává své podněty – například ke středočeskému krajského úřadu, aby v souvislosti s místní kauzou prověřil činnost stavebního úřadu v Černošicích a jeho reakce na údajná porušení zákona v rámci stavby.