Cermat zveřejnil výsledky druhého kola přijímacího řízení. Z dat vyplývá, že na žádnou střední školu se zatím nedostalo přes tři stovky žáků devátých tříd. Stále to ale neznamená, že tyto děti musí nutně skončit na úřadu práce.

Šanci mají ve třetím a případně i dalším kole. Seznam škol, které mají v oborech ještě volná místa, je zveřejněný na portálu DIPSY. Seznam se průběžně aktualizuje, a to na základě rozhodnutí ředitelů, zda otevřou nebo neotevřou další přijímací řízení.

„Termín pro podávání přihlášek smí být ředitelem školy stanoven nejdříve na sedmý den od vydání rozhodnutí v kole předchozím. Přihláška se podává výhradně na listinném tiskopisu (osobním doručením do školy, poštou, datovou schránkou). Elektronické podání ani podání výpisem není možné. Na každou školu uchazeč podá přihlášku s vyplněnými obory pouze této školy,“ uvádí zástupci Cermatu.

Umělecký truhlář nebo zámečník

Úplný seznam aktuálně nabízených oborů za celou republiku pro třetí a další kola je zveřejněný a průběžně aktualizovaný na stránce DIPSY. Zájemce zde může jednoduše filtrovat podle kraje i formy studia. U jednotlivých oborů je také zveřejněné, kolik mají volných míst. Deváťáci mají stále šanci na denní studium, i když v aktuálním seznamu převažují tříleté obory.

Například Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov v Praze 5 otevřela třetí kolo hned pro čtyři obory. Pro tříleté obory zaměřené na budoucí profesi Umělecký kovář a zámečník nebo řezbář nabízí celkem deset volných míst.

„Pro tyto obory je podmínkou přijetí úspěšné absolvování talentové zkoušky a přijímacího pohovoru,“ uvedla ředitelka školy Jana Porvichová. Škola také nabízí čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou.

Pro obor Nábytkářská a dřevařská výroba má otevřených devět míst. Termín odevzdání přihlášek vyhlásila na 2. července. Přijímací pohovory a talentové zkoušky se budou konat 12. července.

Gymnázium ano, ale soukromé

Třetí kolo přijímaček vyhlásila i některá soukromá pražská gymnázia. Patří mezi ně pobočky ScioŠkol, Victoria high school nebo gymnázium Livingston.

Zmíněné školy spojuje vyhlášení několika desítek volných míst. Rodiče se ale musí připravit na platbu školného, které se u soukromých gymnázií pohybuje v řádu desetitisíců až statisíců korun za rok.

Například ScioŠkola Praha Holešovice přijme ve třetím kole dvacet uchazečů. V rámci přijímacího řízení musí deváťák natočit video o sobě o délce tři minuty a zaujmout u osobního pohovoru. Výsledky se dozví 24. července. „Školné na rok 2024/2025 je 10 tisíc korun za měsíc. Platí se pouze deset měsíců,“ uvedla škola.

Termíny pro odevzdání tištěných přihlášek jsou na středních školách ve třetím kole různé. Rodiče s dětmi si tedy nejlépe můžou vybrat školu ze seznamu na portálu DYPSY a následně si kritéria včetně termínů přečíst přímo na webech konkrétních škol. Přihlášku můžou ve třetím kole podat na neomezený počet vybraných oborů a středních škol.

Ve druhém kole přijímacích zkoušek se na žádnou střední školu nedostalo 701 žáků devátých tříd. Celkem se jich hlásilo 6293, uspělo tedy 89 procent z nich. Nejvíce nepřijatých bylo z Prahy, a to 349, ze Středočeského kraje neuspělo 168 deváťáků. Zdroj: ČTK, ministerstvo školství

Podle Cermatu ale ve druhém kole přijímaček neuspělo zhruba 1500 dětí hlásících se na tříleté a čtyřleté obory v denní formě, z toho v Praze nebylo přijato 735 těchto uchazečů a ve středních Čechách 265.

Zdroj: ČTK, Cermat