Ani ne měsíc po narození se u pacienta začaly objevovat problémy s pitím a zadýcháváním. Následně lékaři objevili, že trpí nemocí, kdy jsou srdeční svalové buňky chybně vytvořené a srdce pomalu selhává - v tomto případě však nemoc postupovala velmi rychle.  

„Stav malého pacienta se velmi rychle zhoršoval, postupně musely být podporovány životní funkce nejprve dýchacím přístrojem a léky, následně napojením na mechanickou srdeční podporu, tou bylo dítě zajištěno po dobu celých 34 dnů před transplantací," uvedli zástupci nemocnice. 

Poprvé byl také při odběru dárcovského srdce u dítěte použit systém Paragonix SherpaPak - ten komunikoval s určeným týmem po celou dobu transportu.

 „Zcela nový systém Paragonix SherpaPak, který zvyšuje ochranu dárcovského orgánu a prodlužuje tak dobu, po kterou může být orgán použit, nám umožnil provést vzdálený odběr bez nutnosti převozu dárce do naší nemocnice. Tak tomu bylo při předchozích transplantací u dětí na mechanické podpoře. I tak byla ale nutná přesná časová koordinace týmu provádějícího odběr orgánu s týmem Dětského kardiocentra, který prováděl samotnou transplantaci,“ uvádí MUDr. Petr Bukovský, kardiochirurg Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol.

Během operace musí tým kardiochirurgů, anesteziologů a pracovníků mimotělního oběhu odpojit stávající mimotělní mechanickou srdeční podporu, na kterou bylo miminko připojené. Následně během osmihodinového zákroku dochází k odstranění nemocného srdce a spuštění toho dárcovského. 

Transplantace srdce u tak malého dítěte, které je ještě napojeno na levostrannou mechanickou srdeční podporu, vyžaduje složitou logistiku celého transplantačního odebírajícího týmu a koordinačního centra. Operace byla úspěšná a doufáme, že pacient dobře zvládne pooperační průběh,“ říká MUDr. Žaneta Bandžuchová, kardiochiruržka Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol.

Nyní se malý čtyřměsíční pacient pomalu zotavuje na kardiologickém oddělení Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol. Podle informací od nemocnice je dlouhodobá prognóza za předpokladu, že nanestanou komplikace, příznivá.