Nejen příprava pro rozvoj území

Nyní stojí v otevřené krajině mezi Lochkovem, Slivencem a Velkou Chuchlí. Do budoucna ji ale má obklopit nová zástavba. To je také jeden z důvodů jejího vzniku: z této transformovny má proudit elektřina mimo jiné na budoucí staveniště v blízkosti. A časem má zásobovat elektrickou energií širší okolí: včetně rezidenčních a komerčních projektů, které mají vzniknout v oblasti Slivence, Holyně, Lochkova, ale také Barrandova, Velké Chuchle nebo Radotína.

Její zprovoznění však také odlehčí zatížení transformoven 110/22 kV v širším okolí: v Jinonicích, na Smíchově, Zličíně, Zbraslavi či v oblasti Barrandova. To je důvod, proč transformovna Slivenec přispěje ke zvýšení spolehlivosti dodávek elektřiny na jihozápadě Prahy. Byť jak předseda představenstva Hampl, tak předseda dozorčí rady Pražské energetiky a pražský zastupitel Jan Chabr (Spolu pro Prahu/TOP 09) zdůrazňují, že dodávky elektřiny jsou v rámci republiky právě v metropoli nejspolehlivější. Není ostatně divu: většinu rozvodů zde představují kabely, zatímco v jiných částech republiky jsou mnohem častěji k vidění dráty náchylnější k poškození. „Pražané se takřka neocitají pod výpadky elektrického proudu – a případně je jeho dodávka obnovena v rekordně krátkém čase,“ uvedl Chabr, podle jehož dalších slov je transformovna Slivenec „dalším dílkem do skládačky bezpečných dodávek elektrické energie v Praze“.

Zařízení, jehož zkušební provoz byl spuštěn již letos v březnu, tedy představuje posílení distribuční soustavy elektřiny v rozvíjející se jihozápadní části metropole. Další výstavba v této oblasti, kde je připravena celá řada developerských projektů, by bez její existence nebyla myslitelná, řekl Deníku Milan Hampl; předseda představenstva společnosti PREdistribuce. Ta transformovnu, jejíž součástí je i zařízení rozvodny, nechala postavit. Podle Hamplových slov projekt firma začala připravovat už v roce 2011, přičemž jednoduché ani laciné nebylo třeba získání pozemků. Vlastní stavba trvala dva roky.

Pracoviště bez trvalé obsluhy

Komplex transformovny s rozvodnou vybudovaný za bezmála čtvrt miliardy korun, s deklarovanou životností 40 let, je koncipován jako bezobslužný – zařízení tedy jsou a budou ovládána dálkově. Nechybí však ani místní velín s možností ovládání od monitorů s klávesnicí a myší – a rovněž by v případě nutnosti bylo možné systém regulovat pomocí ovládacích prvků na jednotlivých zařízeních.

Nová transformovna Pražské energetiky Slivenec posiluje energetickou bezpečnost Prahy, říkají předseda dozorčí rady PRE Jan Chabr a generální ředitel Pavel Elis. | Video: Milan Holakovský

Z pohledu PREdistribuce je zásadní, že leží mezi dvěma klíčovými pražskými rozvodnami Chodov a Řeporyje, kde se dodávky z elektráren o napětí 400 kV transformují na 110 kV. „Díky tomu ji bude možné využít jako rozpojovací prvek při různé konfiguraci sítí 110 kV,“ upozornil Hampl. Trojici pro Prahu zásadních rozvoden doplňují ještě o něco méně významné Malešice. A hodně očekávaná je plánovaná výstavba rozvodny Sever v Ládví.

Transformoven je v hlavním městě zmiňovaných 25. Pražská energetika, přesněji společnost PREdistribuce, jich ale má celkem 26: vedle těch v metropoli ještě v Roztokách na Praze-západ.