Připravovaný úsek přímo navazuje na stávající trať Sídliště Barrandov – Holyně, kterou DPP zprovoznil letos v dubnu. Tramvajová trať bude v této oblasti tvořit páteř veřejné dopravy. Sloužit má především lidem z Holyně a Slivence, ale i obyvatelům bytových domů a návštěvníkům obchodního centra, jejichž stavba se připravuje.

Letos na jaře začala také výstavba téměř dvou kilometrů tramvajových kolejí mezi Modřany a Libuší. Od začátku léta se staví i úsek Divoká Šárka – Dědinská. V části v ulici Vlastina, kde bydlí nejvíce lidí, se instalují železobetonová koryta chráněná z obou stran antivibračními rohožemi. Úsek má být hotov do přelomu března a dubna příštího roku.

V okolí budoucího obratiště pokračují zemní práce a přeložky inženýrských sítí, podél Drnovské ulice vzniká násyp tělesa tramvajové trati a u křižovatky Vlastina – U Silnice se betonují základy nové trati. Pokud vše půjde hladce, stavba bude dokončena na přelomu let 2023 a 2024.

Loni aktualizovaná Strategie rozvoje tramvajových tratí počítá v blízkých letech s řadou dalších úseků, mimo jiné od Malovanky ke Strahovskému stadionu nebo mezi Václavským náměstím, Hlavním nádražím a Bolzanovou ulicí.

„Rozvoj městské hromadné dopravy v Praze roky stagnoval. Naší prioritou bylo to změnit, čtyři roky jsme na tom pracovali. Projekty nových tramvajových tratí, které byly dosud jen na papíře, jsme začali konečně stavět a připravujeme nové. Za jedno volební období se nám podařilo dokončit nebo zahájit realizaci 7,8 kilometru tramvajových tratí. Takový rozvoj Praha nezažila čtyřicet let,“ připomněl náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Mezi nejdůležitější projekty podle něho patří tramvajová trať ve vrchní části Václavského náměstí nebo úseky Kobylisy – Bohnice, Počernická, Podbaba – Suchdol a Libuš – Nové Dvory, kde vznikne nový přestupní uzel s metrem D, které se staví.

„Nový radní pro dopravu zdědí spoustu rozjetých projektů, ale bude na něm, aby je dotlačil ke zdárné realizaci, a zlepšil tak Pražanům i návštěvníkům Prahy cestování v hlavním městě,“ dodal Scheinherr.

Nové tramvajové tratě v realizaci

Barrandov – Holyně – Slivenec
Novostavba tramvajové trati za stávající konečnou zastávkou Sídliště Barrandov, délka 1,5 km.
• 1. etapa (1 km do zast. Holyně) byla realizována a uvedena do zkušebního provozu 8.4.2022.
• 2. etapa (do smyčky Slivenec) - pravděpodobné zprovoznění v září 2023

Modřany – Libuš
Novostavba tramvajové trati za stávající konečnou zastávkou Sídliště Modřany, délka 1,9 km.
• Probíhá realizace stavby - zahájení dne 1.4.2022. Plánovaná doba výstavby je 424 dní.

Divoká Šárka - Dědinská
Novostavba tramvajové trati za stávající konečnou zastávkou Divoká Šárka, délka 2,3 km.
• Probíhá realizace – zahájení dne 1.7.2022, doba výstavby 480 dní.

Tramvajová smyčka Depo Hostivař
Novostavba tramvajové smyčky u stanice metra, strategicky významný uzel MHD.
• Stavba zahájena 11.3.2022, dokončena 13.8.2022

Dvorecký most (TT Zlíchov – Dvorce)
Nový most s tramvajovou tratí
• Realizace zahájena 13.09.2022, plán dokončení 12/2024

Akce v projektové přípravě

TT Václavské náměstí
Novostavba tramvajové trati délky 0,6 km - propojení stávajících tratí a akce TT Muzeum včetně rozsáhlých ploch veřejného prostoru a nové retenční nádrže na Václavském náměstí.
• Probíhá stavební řízení a veřejná zakázka na zhotovitele

TT Vozovna Kobylisy - Zdiby
5,6 km

TT trať Počernická
Novostavba trati vedená z ul. Vinohradská ulicí Počernickou do sídliště Malešice, délka 2,4 km.

TT Pankrác
Novostavba trati vedená ulicí Na Pankráci do ul. Budějovická ke křižovatce s ul. Na Strži, délka 0,7 km

TT Libuš – Nové Dvory
1,8 km včetně blokové smyčky.

TT Malovanka - Strahov
1,3 km
TT Kobylisy – Bohnice (K Pazderkám)
3,2 km, v 1. etapě po jižním okraji sídliště

TT Olšanská – Habrová
1,9 km (1. etapa)Novostavba trati vedená ulicí Na Pankráci do ul. Budějovická ke křižovatce s ul. Na Strži

TT Modřany – Komořany (studie)
2,8 km

TT Motol – Vypich
2,2 km

TT Nádraží Podbaba - Suchdol
5,1 km

TT Bolzanova – Hlavní nádraží – Muzeum
0,9 km

TT Sídliště Ďáblice – Nádraží Čakovice
4,2 km

Akce se schváleným záměrem v přípravě

Tramvajová trať Dědinská – Prague Airport Park
Novostavba trati ze smyčky Dědinská přes terminál Dlouhá Míle ke starému letišti. Délka trati 2,1 km.

Tramvajová trať Kubánské náměstí – Vinohradská nemocnice – Želivského
(Výhledový záměr zakotvený v ZUR hl. m. Prahy se stanicí v areálu FNKV, délka trati 1,2 km.)

TT Spořilov – Choceradská (studie)
Částečná přeložka a prodloužení TT na Spořilově, délka 2,1 km