O stavbu byl velký zájem, DPP přišlo deset nabídek. Výstavba tramvajové tratě potrvá zhruba 8,5 měsíce, měla by začít zkraje příštího roku. Trať naváže na letos otevřený úsek Sídliště Barrandov – Holyně.

Je dlouhá zhruba 500 metrů a zakončena smyčkou o celkové délce přibližně 600 metrů. Jeden pár zastávek vznikne přímo v obratišti. Ze stávající úvratě Holyně bude pokračovat směrem ke křižovatce ulic U Náhonu a K Barrandovu.

Plánování všesokolského sletu - tradičního setkání členů Sokola 8. listopadu 2022
Video, foto: Všesokolský slet začne za 600 dní. Ponese se v komiksovém duchu

Před křižovatkou se obloukem stočí k ulici U Náhonu, kterou překříží pod téměř 90° úhlem, dále bude pokračovat západním směrem podél ulice K Barrandovu a po zhruba 250 metrech bude ukončena smyčkou. Obratiště Slivenec bude jednokolejné se dvěma předjízdnými kolejemi, s kapacitou až pro deset článkových tramvají o délce min. 30 metrů.

V prostoru obratiště Praha plánuje výstavbu P+R parkoviště. Od obratiště směrem k podchodu pod ulicí K Barrandovu DPP postaví chodník, který na druhé straně ulice naváže na již vybudovanou komunikaci pro pěší a cyklisty vedoucí k zástavbě v centru Slivence.

Trasa tramvajové trati z Barrandova do Slivence.Trasa tramvajové trati z Barrandova do Slivence.Zdroj: DPP

Konec nutnosti obousměrných tramvají


„Pražský tramvajový boom pokračuje na plné obrátky. V okolí nové trati vyroste nová městská čtvrť pro 8 000 lidí. V okamžiku jejich nastěhování už tam ale budou mít přivedenou tramvaj, která je pohodlně dostane do centra města. Napravujeme historickou chybu, kdy okrajové městské části trpěly tím, že do nich nevedly koleje a místní se museli spoléhat pouze na autobusy,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Tramvajová trať bude v této oblasti tvořit páteř dopravní obsluhy MHD. K podchodu pod ulicí K Barrandovu, nedaleko kterého bude budoucí tramvajová smyčka, vznikl  letos ze Slivence od domova pro seniory v ulici Ke Smíchovu nový chodník včetně veřejného osvětlení.

Skutečně zdravá škola usiluje o udržitelné a zdravé stravování dětí, na fotografii Tom Václavík.
Plýtvání jídlem ve školách by mohl vyřešit výdej formou bufetu

První cestující by se po trati mohli svézt v září příštího roku. DPP chce na stavbu získat evropské dotace. Díky smyčce Slivenec budou moci na tuto trať všechny typy tramvají, nejen obousměrné KT8N2.

„Díky tomu budeme moct lépe plánovat provoz i s ohledem na trať Modřany – Libuš, která bude končit dočasnou úvratí a jejíž zprovoznění předpokládáme příští rok v červnu. Společným záměrem hl. m. Prahy, DPP a ROPIDu je do Slivence jezdit linkami 4 a 5 v návaznosti na realizaci bytové výstavby v oblasti Holyně,“ dodal Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.