"Relativně teplá zima a příhodné klimatické podmínky mohou mít v řadě konkrétních případů i pozitivní dopady, jak se ukázalo u opravy tramvajové tratě na Malé Straně. Maximálně jsme toho využili a podařilo se nám zkrátit opravu o celý jeden pracovní týden," uvedl technický ředitel DPP Jan Šurovský.

Od úterý 14. března do neděle 26. března je ještě v plánu čtvrtá etapa opravy trati. Týká se ulice Újezd, a to pouze od křižovatky s Všehrdovou po křižovatku s Vítěznou ulicí. Silnice bude v tomto úseku obousměrně uzavřena pro veškerou dopravu. V předchozích týdnech se opravy uskutečnily v Letenské ulici a následně mezi Malostranským náměstím a Hellichovou.

"Pro cestující MHD se do neděle 26. března 2023 nic nemění, všechna dosavadní dopravní opatření zůstávají v platnosti včetně náhradní autobusové dopravy X20 v trase Malostranské náměstí - Malostranská - Malostranské náměstí," dodala Řehková.

Opravy tramvajové trati se v úseku Klárov - Újezd uskutečnily v roce 2018, a to pouze na Malostranském náměstí. Ostatní části byly opraveny v roce 2002 a 2011.

"Provoz je tu velmi intenzivní. V roce 1995 tudy projelo 18 spojů do hodiny a dnes jsme na 39,5 spoje na hodinu. Tam, kde jsou nejstarší kolejnice, tak dochází k jejich destrukci," řekl už dříve Šurovský.