V létě se uskuteční dokončování rekonstrukce Barrandovského mostu. Dopravní omezení vzniká z důvodu realizace třetí a čtvrté etapy a potrvá až do 31. srpna.

„V roce 2024 jsou naplánovány dvě poslední etapy, které na sebe budou plynule navazovat, a tím se celková rekonstrukce zkrátí o jeden rok. Práce se uskuteční na severní polovině mostu, ukončení 3. etapy se předpokládá v polovině června a ukončení navazující 4. etapy do konce letních prázdnin,“ uvedli zástupci hlavního města.

Zahájení III. a IV. etapy rekonstrukce Barrandovského mostu. | Video: Deník/Radek Cihla

Uzavírka se bude týkat především ulice Strakonická. Do června letošního roku bude uzavřený pravý a prostřední jízdní pruh v úseku od napojení větve z Modřanské ulice do místa odpojení větve do ul. Strakonické. Doprava na Barrandovském mostě bude vedena ve třech provizorních jízdních pruzích ve směru na Smíchov a ve třech provizorních jízdních pruzích ve směru na Braník a Jižní spojku.

Do konce prázdnin, tedy 31. srpna, bude podle Technické správy komunikací (TSK) omezená doprava ve směru z centra v souvislosti se zprovozněním vratné rampy Lihovar. Omezení spočívá v uzavření pravého jízdního pruhu před křižovatkou Strakonická a Nádražní ve směru z centra a dále v místě nově vzniklé vratné rampy Lihovar dojde k uzavření levého jízdního pruhu.

Práce na Libeňském mostě potrvají další tři roky

Další větší dopravní komplikací jsou práce na Libeňském mostu. První etapa potrvá do konce letošního roku, i když celkové stavební práce jsou plánované až do roku 2027.

Zahájení hlavních bouracích prací uzavřené části Libeňského mostu. | Video: Deník/Radek Cihla

„Cílem rekonstrukce je nejen oprava Libeňského mostu přes Vltavu a obloukového inundačního mostu na Rohanském ostrově, ale i kompletní vybudování všech dalších mostních objektů, přilehlých komunikací a nutných přeložek inženýrských sítí v ulici Libeňský most od křižovatky Dělnická–Jankovcova v Praze 7 ke křižovatce Palmovka, Praha 8,“ uvedla TSK s tím, že součástí rekonstrukce je také kompletní výměna trakčního vedení a kolejového svršku pro tramvajovou trať v ulici Libeňský most a okolí.

Jako první přišlo na řadu bourání oblouku na Rohanském ostrově, který je od konce ledna uzavřený. Na konci dubna následovalo bourání mostní konstrukce přes Štorchovu ulici, tím došlo k několikadennímu uzavření průjezdu. Na začátek letních prázdnin je pak naplánována demolice mostu přes Voctářovu ulici, která potrvá zhruba týden.

Zdržení na dalších mostech

Letní stavební práce se chystají i na mostě Barikádníků. Městská část Praha 7 ale slibuje pouze mírné dopravní komplikace trvající kolem deseti minut při průjezdu. Probíhat bude oprava revizních lávek a umístění techniky. Práce potrvají až do konce října a vyžádají si uzavírku levého jízdního pruhu směrem do centra, a to v předem ohlášené dny a jen na pár hodin denně.

Až půlhodinové zdržení v dopravní špičce i v létě přinesou práce na Dvoreckém mostě. Uzavírka se týká vjezdu do Nádražní ulice po trase Strakonická, Moulíkova, Nádražní. Do začátku září bude úplně uzavřený levý odbočovací pruh ze Strakonické do Nádražní a jízdní pruh Nádražní ve směru na Smíchov.

Prohlídka stavby Dvoreckého mostu. | Video: Deník/Radek Cihla

V rámci další stavební akce trvající do konce července budou pokračovat stavební práce na výstavbě mostní estakády přes ulici Dukelských hrdinů a ul. Bubenská v rámci modernizace železniční trati na Kladno. Dojde k odstranění ochranného rámu v ul. Dukelských hrdinů a celkové rekonstrukci uličního prostoru ul. Bubenská v úseku Železničářů a Šimáčkova včetně obnovy či přeložení sítí technické infrastruktury. Uzavírka se týká ulice Bubenská, která prochází rekonstrukcí.

V Modřanech dochází k zdvoukolejnění trati Branického mostu. „Během 4. etapy v termínu od 6. října 2023 do 30. července 2024 dojde k záboru části levých jízdních pruhů v obou směrech jízdy. Ve směru do centra průjezd umožněn jedním jízdním pruhem, ve směru z centra průjezd umožněn dvěma jízdními pruhy,“ uvedl investor Správa železnic.

Mírné dopravní komplikace přinese stavební údržba Lahovického mostu přes Berounku v Praze 16. Celková údržba tu bude probíhat asi do 25. srpna a přinese částečné omezení na mostě a pod ním. Týkat se budou uzavření nejdříve levých a posléze pravých jízdních pruhů.

Dopravní omezení v ulicích

V souvislosti s výstavbou metra D dochází k dopravním omezení až do konce roku v úseku Pankrác – Obrachtova v Praze 4. V dopravní špičce je avizováno zdržení dokonce delší než půl hodiny. Kromě tunelových částí je naplánována realizace nového úseku tramvajové trati v ulici Na Pankráci mezi ulicemi Hvězdova a Na Strži. Ta nahradí z dopravního hlediska v roce 2025 stanici metra C Pankrác, která bude modernizována a připravována pro budoucí provoz jako přestupní stanice mezi trasami C a D. Objízdná trasa vede ulicí 5. května.

Mírné dopravní komplikace přinese až do konce letních prázdnin rekonstrukce vodovodního řadu a chodníku v ulici Hartigova, původně Koněvova. Jedná se o rekonstrukci úseku Černínova – Zelenky-Hajského. Nejprve zde proběhne rekonstrukce vodovodního řadu a následně rekonstrukce vozovky a chodníků.

V Praze 2 v ulici Legerova nyní probíhá rekonstrukce kanalizace, která potrvá až do konce roku. Uzavírka se týká levého jízdního pruhu ve směru k Hlavnímu nádraží. Doprava je ale zachována dvěma jízdními pruhy. Zdržení ve špičce počítá až s půl hodinou.

Víte o závažné letní uzavírce v Praze, kterou jsme nezmínili? Napište nám.