Projekt nejprve prošel pilotním testováním, do ostrého provozu byl spuštěn na konci května. Systém oceňují i zástupci nemocnice. Že mnohdy může být orientace v areálu pavilonového typu složitá potvrzuje i její ředitel Zdeněk Beneš.

„Naše nemocnice je pavilonového typu, což samo o sobě není jednoduché pro snadnou orientaci uvnitř našeho zařízení, a proto jsme se rozhodli využít nabídky tohoto českého systému pro naše návštěvníky, a to ve dne i v noci tak, aby mohli lépe najít místo, které potřebují,“ uvedl ředitel FTN doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Cestu si vyberete i s předstihem

Navigační systém v nemocnici je ovladatelný poměrně intuitivním ovládáním na displeji monitoru. Na výběr je konkrétní pracoviště i způsob dopravy k němu, a to jak v režimu chodec, osoba s omezením pohybu či motorista.

Druhý infokiosek, který je umístěn v porodnici, nabízí orientaci uvnitř budovy. Jestliže vlastní uživatel mobil s wifi připojením, lze na místě načíst o QR kód a cíl si vybrat přímo na mobilu.

Mobil pomůže i v druhém způsobu možnosti orientace. Na odkazu https://ftn.iqnavigace.cz si pacient nebo jeho návštěva zvolí cíl cesty a ta se zobrazí přímo v prohlížeči.

Díky systému si cesty a mapy může nemocnice spravovat i aktualizovat sama online podle svých potřeb. Funguje zde i zpětná vazba od návštěvníků areálu či od zaměstnanců, a to například na aktualizaci informací o pracovištích nemocnice či různé podměty na vylepšení znázorněných map a cest.