Sbírka vzbudila překvapení a nelibost na ministerstvu zdravotnictví, které FTN zřizuje, a vlastně i na ředitelství nemocnice. „Vedení nemocnice nebylo o této formě aktivity nadačního fondu plně detailně informováno – a došlo tím k nedorozumění,“ sděluje FTN na svém webu – s důrazem na fakt, že nešlo o iniciativu nemocnice, ale nadačního fondu.

Ředitelství nemocnice ocenilo, že zaměstnanci kliniky mají snahu vytvořit pro malé pacienty takové prostředí, kde se budou cítit mnohem lépe nejen oni, ale i jejich rodiče – což by jim pobyt v nemocnici jim mělo zpříjemnit. Hovoří však o „komunikačních komplikacích“, kdy se prý dobrý úmysl, spontánní snaha zaměstnanců pomoci dobré věci, dostala do nevhodných souvislostí.

„Obecně aktivity zaměstnanců vítáme, ale v tomto případě došlo k informačnímu nesouladu,“ vzkazuje veřejnosti vedení nemocnice. S tím, že má rozhodně zájem na tom, aby byla zachována stále výborná zdravotní péče o pacienty," sdělilo ředitelství.

Se zdravotníky z pediatrie se shodne, že s tím souvisí i rozvoj pracovišť. V plánu je vznik pediatrického centra, kde by se soustředila veškerá zdravotní péče o dětské pacienty – a to v nových prostorách. „Nové pediatrické pracoviště by v budoucnosti mělo vzniknout v prostorách pavilonu B5, kde se mimo jiné nachází i klinika dětské chirurgie a traumatologie,“ upřesňuje oficiální stanovisko nemocnice. S tím, že právě zmiňovaná klinika dětské chirurgie byla zrekonstruována nedávno – a přestavba jednotlivých pavilonů a provozů v rámci FTN je postupná. Práce budou pokračovat, přičemž se počítá i s rekonstrukcí pediatrické kliniky.

Zmiňovaný nadační fond zamýšlel prostřednictvím platformy Donio vybrat 360 tisíc korun na studii k projektové dokumentaci, která by mohla odstartovat práce na zlepšení, být podkladem pro žádost o peníze – a také by nabídla vizualizaci, jak by prostory měly vypadat po úpravě. Do úterý 9. dubna, kdy byla sbírka odpoledne ukončena, se podařilo vybrat dvě stě tisíc. Darované peníze by zřejmě měly posloužit ke zlepšení vybavení nemocniční pediatrie; nikoli tedy k ohlašovanému účelu. Studii pořídí i zaplatí nemocnice.

V popisu sbírky zaměstnanci jménem nadačního fondu upozornili mimo jiné na zastaralé vybavení a nevyhovující zázemí i podobu pokojů pediatrické kliniky v pavilonu G2 – dokonce prý natolik, že „působí tísnivě a depresivně“. I na tristní stav objektu, kdy třeba „na malé pacienty fouká netěsnícími okny“. Drobné stavební práce a opravy, které se zde zjevně dělají (což je patrné i před budovou), situaci příliš nezlepší; představují spíš další zátěž.

Ministerstvo zdravotnictví jakožto zřizovatel FTN se o vyhlášené sbírce podle všeho dovědělo až podle rozruchu, který tato aktivita nadačního fondu vyvolala na sociálních sítích. Podobný krok totiž představuje naprostou výjimku: standardně o plánech investic i potřebných penězích jedná vedení nemocnice se zřizovatelem. Mluvčí FTN Petr Sulek k tomu uvedl, že šlo o spontánní akci zaměstnanců, jež chtěla pomoci dobré věci. Jeho ústy se nemocnice za vzniklou situaci omluvila.

Ředitel nemocnice Zdeněk Beneš řekl v úterý novinářům, že studii, z níž má vyplynout, zda dětská oddělení bude možno přestěhovat do nynějšího objektu dětské chirurgie, zaplatí nemocnice. I když aktivita nadačního fondu jistě věci rozhýbala a přípravy stavebních úprav může uspíšit, změny rozhodně nelze očekávat v řádu měsíců.