Pro osvětlení některých veřejných budov, vybraných pražských ulic ale i prvních domácností se 15. září 1847 využil svítiplyn z plynárny v Karlíně. Ulice hlavního města tenkrát osvítilo dokonce více než dvě stě plynových lamp.