O budoucnosti promluvil například předseda České nefrologické společnosti a přednosta Transplantcentra IKEM profesor Ondřej Viklický. Z dat společnosti B. Braun Avitum a Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) totiž vyplývá, že od roku 2014 vzrostl průměrný věk dialyzovaného pacienta z 66 na 68 let. U pacientů v neforologické ambulanci (nefrologie je odvětví medicíny zabývající se diagnózou a léčbou ledvin, transplantací ledvin, pozn. red.) pak z 55 na 59 let.

„Trend to je jasný. Navíc čím starší pacient, tím více přidružených nemocí. Je to výzva budoucnosti, na kterou bude muset nefrologie i geriatrie reagovat,“ říká Viklický.

Virtuální realita pomůže lékařům při akutních transplantacích.
Podívejte se: Virtuální realita pomůže lékařům při akutních transplantacích

Péče o starší pacienty je náročnější, zvyšují se totiž nároky i na komplexitu péče. „Starším pacientům musíme věnovat více péče, často mají zhoršenou mobilitu, snížený sluch či kognitivní funkce a potřebují asistenci zdravotníků nebo pomoc od členů rodiny. Preferencí je určitě zachování co nejlepší kvality života,“ doplňuje MUDr. Vladimír Vojanec.

Transplantace ledvin

V případě věku u pacientů s transplantací k většímu nárůstu nedochází. Podle Koordinačního střediska transplantací je průměrný věk pacienta, kterému je transplantována ledvina, 52 let. Nejstarší pacient s transplantovanou ledvinou podstoupil operaci v roce 2017 ve věku 82 let.

Transplantace je nabízena pacientům, kteří jsou dostatečně zdraví na to, aby ji mohli podstoupit. U věkových kategorií 80+ již většinou nemají větší smysl. Jsou tam veliká rizika a kvalita života pro podstatnou část těchto pacientů není lepší po transplantaci než na dialýze,“ říká předseda České nefrologické společnosti a přednosta Transplantcentra IKEM profesor Ondřej Viklický.

Tisková konference ke Světovému dni ledvin v dialyzačním středisku  B. Braun Avitum.
V transplantacích ledvin od zemřelých jsme špičkou. Přibývat má i živých dárců

Česká republika ale zůstává v počtu transplantací vysoko nad celosvětovým průměrem. I když za rok 2023 celkový počet transplantací ledvin meziročně pokles zhruba o 7 %, transplantováno bylo 488 ledvin.

Prevence na Světový den ledvin

A právě 14. března se veřejnost otevřou dveře ambulance sítě B. Braun Avitum. „Bezplatně a bez objednání tam může kdokoliv přijít mezi 8. a 15. hodinou. Naši zdravotníci mu během 10–15 minut udělají screening rizikových faktorů, který se skládá z anamnézy, odběru kapičky krve na změření hladiny cukru, měření krevního tlaku, analýzy moči a pohovoru s lékařem. Každý rok takto právě na Světový den ledvin vyšetříme po celém Česku tisíce lidí a desítky až nižší stovky následně doporučujeme k dalšímu podrobnému vyšetření. Tato akce ale nemůže nahradit standardní preventivní vyšetření, spíše má upozornit na časté rizikové faktory,“ říká vedoucí lékař sítě dialýz B. Braun Avitum MUDr. Vladimír Vojanec.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Pokud se na preventivní odběry nemůžete dostavit osobně, lze využít i online ledvinovou kalkulačku.