Pouť, která se v nynější podobě koná od roku 2003, pokračuje v tradici proslavených a velmi vyhledávaných akcí, které poutníky lákaly do Staré Boleslavi po staletí. Současně navazuje na velkolepé oslavy svatováclavského milénia, kdy se v roce 1929 připomínalo údajných tisíc let od zavraždění knížete Václava bratrem Boleslavem. Tehdy se věřilo, že k této události došlo v roce 929. Dnes se většina historiků přiklání k mínění, že k události popisované v legendách mohlo dojít spíše roku 935.

Z Prahy znovu do Prahy

Dění se neomezuje pouze na Starou Boleslav. Už odpoledne 27. září patřilo Svatováclavskému putování Prahou s Palladiem Země české. Nesení nevelkého kovového reliéfu Panny Marie s malým Ježíšem ulicemi centra metropole s návštěvami významných míst uspořádalo Hnutí duchovní obnovy národa ve spolupráci s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi a Arcibiskupstvím pražským.

Palladium v Praze tradičně putuje z Hradu v rámci procesí, jež má zastávky v chrámech a na společensky významných místech. Na Pražském hradě nechybí návštěvy svatojiřské baziliky s hrobem sv. Ludmily, kostela Všech svatých a hrobu sv. Prokopa i katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Průchod Prahou v předvečer svátku sv. Václava. | Video: Deník/Radek Cihla

Trasa pak vede na Malou Stranu do kostela Panny Marie Vítězné k uctění Pražského Jezulátka a poté po Karlově mostě se zastavením u sv. Jana Nepomuckého do kostela sv. Františka Serafinského, přes klášter Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou do kaple Staroměstské radnice. Dále nechybí zastavení u obnoveného mariánského sloupu a modlitba v kostele Matky Boží před Týnem na Staroměstském náměstí. Cílem je pak socha sv. Václava na Václavském náměstí. Jsou s tím spojeny modlitby a požehnání prezidentovi republiky, poslancům, zastupitelům Prahy – a u sochy sv. Václava také českému národu.

Dílo tajuplného původu

V hlavní roli je v tomto případě středověké dílo (jež podle přesvědčení věřících disponuje ochrannou mocí), s nímž se pojí různé pověsti. Podle té zřejmě nejznámější je biskup Metoděj věnoval při křtu Václavově babičce kněžně Ludmile. Někdy se tvrdí, že je už přivezl s sebou při příchodu na Velkou Moravu, jiná verze hovoří o tom, že pro jeho výrobu nechal roztavit sošky pohanských bůžků, které s sebou Ludmila přivezla, aby z nich byly zhotoveny bohoslužebné nádoby pro obřady nového náboženství. Po jejím zavraždění na Tetíně se reliéf měl stát majetkem knížete Václava – toho, jehož smrt připomíná staroboleslavská pouť.

Jiná pověst vypráví středověký příběh o rolníkovi, který kovový obrázek vyoral na poli a přinesl domů. Ráno bylo dílo pryč – a překvapivě se našlo na místě původního objevu. Když vzal obraz domů znovu a jeho překvapivé stěhování se opakovalo, údajně ho odnesl kanovníkům staroboleslavské kapituly. I z jejího kostela sv. Václava se však prý obraz vracel vždy zpátky na pole, a tak tam byla vybudována kaple (později přestavěná na mariánský kostel): podle úsudku kanovníků, že Panna Maria si přeje být uctívána právě zde…

Duchovní program i světská zábava

Pouťový program ve Staré Boleslavi, kam již ve středu 27. září večer byla z Prahy dovezena lebka sv. Václava, začíná ve čtvrtek září také v Praze, a to v 6.30 u kostela sv. Alžběty ve Kbelích. Odtud vycházejí účastníci pěší poutě do Staré Boleslavi. Ti, kteří se necítí na celou 14kilometrovou štreku, se mohou připojit ve Vinoři (v 7.15 u kostela Povýšení sv. Kříže), v Podolance (v 8.00 na autobusové zastávce) či v Popovicích (v 8.50 u sochy sv. Václava; odtud zbývá ujít 4,5 kilometru). Úderem sedmé se jednak na Pražském hradě uskuteční mše svatá u hrobu sv. Václava ve svatovítské katedrále, jednak bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi nabídne ranní chvály. Zde se dále uskuteční mše svaté, a to od 7.30 a 8.30.

Hlavní církevní program ve Staré Boleslavi začne úderem desáté, kdy se na Mariánském náměstí uskuteční poutní mše svatá. Hlavním celebrantem bude někdejší arcibiskup Dominik kardinál Duka, kazatelem litoměřický biskup Jan Baxant. Přímý přenos bohoslužby nabídne televizní program ČT2. Klíčovými body církevního programu ve Staré Boleslavi jsou dále Modlitba za národ u Palladia země České v bazilice Nanebevzetí Panny Marie.

V ambitech této baziliky je také možné zhlédnout dlouhodobější výstavu o zemských patronech. V téže bazilice je odpoledne ohlášen koncert pro poutníky. V kryptě baziliky sv. Václava si bude možné prohlédnout relikvii – lebku tohoto světce – a to od 13. hodiny; na 17. hodinu je pak plánován její odjezd na Pražský hrad. V tamější svatovítské katedrále se na 18. hodinu chystá mše svatá.

Již ve čtvrtek odpoledne bude Mariánské náměstí ve Staré Boleslavi patřit kultuře: hudebnímu a divadelnímu programu, který se protáhne až do večera. Součástí pouťového programu je také tržiště s ukázkami řemesel v areálu baziliky sv. Václava, Rodinný klub Klíček pozve na středověké bojiště, ukázky řemesel i dravců či dílny pro děti. Večer ve 20 hodin pak z Rezidence – klubu Klíček vyjde kostýmovaný průvod a na 20.30 je v Houštce připraven ohňostroj.

Ha Houšťce v Lázeňské ulici bude až do neděle možné navštívit zábavnou pouť s atrakcemi a lunaparkem. V pátek odpoledne a v sobotu od odpoledne až do pozdního večera nabídne Letní kino Houšťka koncerty rozmanitého zaměření. Na nedělní večer 1. října se ale ve Staré Boleslavi chystá i varhanní koncert v bazilice sv. Václava .