Do konce letošního roku vyhlásí Ředitelství silnic a dálnic ČR architektonickou soutěž na budoucí podobu Suchdolského mostu přes Vltavu, který je součástí chystané stavby severní části Pražského okruhu mezi Suchdolem a Březiněvsí. ŘSD také oznámilo, že by mělo dojít k projednání posouzení vlivu staveb severní části okruhu v úsecích Ruzyně – Suchdol – Březiněves na životní prostředí (proces EIA), což je nutnou podmínkou pro další postup v přípravě staveb.

„Připravovaný Suchdolský dálniční most bude jednou z dominant severní části Pražského okruhu. Proto jsme se rozhodli jít při jeho přípravě cestou transparentní architektonické soutěže, ze které vzejde inženýrsky i architektonicky cenná stavba,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. „Jedná se z naší strany o další vstřícný krok směrem k zástupcům dotčených městských části a obcí, abychom našli takovou variantu severních částí okruhu, která bude představovat co nejmenší zásah do okolí,“ dodává Kupka.

Ministr také avizoval, že prověří možnost vypsání architektonických soutěží i u dalších plánovaných mostních konstrukcí na trase okruhu.  

close Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) poslalo k posouzení další část Pražského okruhu. info Zdroj: ŘSD zoom_in Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) poslalo k posouzení další část Pražského okruhu. Suchdolský most umístěný mezi levým břehem Vltavy v Sedlci a pravým břehem v Zámcích by měl být dlouhý 606 metrů a stane se součástí úseku SOKP 519.

Ministerstvo dopravy a ŘSD zároveň informovali o podání žádosti o stanovisko EIA, tzv. vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Zahájení procesu k získání kladného stanoviska by mělo nastat v průběhu tohoto léta. Získat stanovisko EIA do konce letošního roku je důležité pro to, aby se mohly rozběhnout práce na podkladech pro dokumentaci pro vydání společného územního a stavebního povolení.

„Úspěšná výstavba těchto důležitých a složitých dopravních staveb je závislá na dobré koordinaci mezi jednotlivými aktéry. Proto jsem rád, že se naše společná jednání s městskými částmi, která jsem zavedl po nástupu do funkce, jsou konstruktivní a daří se nám řešit hlavní problémy. Jsem s Prahou i našimi investičními organizacemi v kontaktu a všechny vzniklé problémy operativně řešíme,“ řekl Kupka.