„Asi bude na nás, jestli to spadne, nebo společně s hlavním městem připravíme projekty, aby nám sloužil a nemuseli jsme se za něj stydět,“ míní starosta Suchdola Petr Hejl (Sdružení občanů Suchdola).

O možnostech záchrany jednají zástupci suchdolské radnice s partnery na magistrátu i s Českou zemědělskou univerzitou, jež dosud měla areál v pronájmu. Cílem je najít projekt, který statek (jak místní říkají) umožní z dotací opravit – a přinese mu smysluplné využití; takové, které nebude potřebovat další příspěvky na provoz. Či alespoň ne mnoho. Svými nápady se zapojují i občané.

Koně by ze statku zmizet neměli

Tři velké papíry zaplněné náměty, s nimiž v pondělí večer přišlo půl stovky účastníků besedy k budoucnosti Brandejsova statku svolané vedením radnice, poveze na čtvrteční setkání na magistrátu suchdolský místostarosta David Skála (Sdružení občanů Suchdola).

Lidé si přišli poslechnout, co se v areálu děje – není možné přehlédnout, že přednedávnem začaly nejnutnější zajišťovací práce mající zabránit dalšímu chátrání objektů nazývaných zámeček a kovárna (nebo také obydlí správce). Hlavně však chtějí vědět, co by mělo dít dál. Zprvu se někteří tvářili překvapeně, když se dozvěděli, že o tom mají mluvit oni sami.

Přišli poslouchat, ale byli rozděleni do tří debatních skupin, jejichž moderátoři nápady, které zazněly, zapisovali na velké papíry. Ty se nyní stanou argumentem pro další jednání na magistrátu: lidé si přejí, aby se věci rozhýbaly a areál smysluplně sloužil.

Často se podněty opakovaly; třeba koně se v nějaké podobě objevili na všech papírech. Stejně tak sociální aktivity nebo vzdělávání – ať už v rámci spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou (ČZU), jež má v Suchdole kampus, či jako gymnázium nebo střední škola, jež by třeba připravovala budoucí studenty ČZU.

Všechny náměty, které zazněly, chce místostarosta Skála tlumočit na magistrátu, s jehož zástupci se nyní začal scházet jednou týdně. Jako dosavadní výsledek tlumočil, že odhadovanou půlmiliardu korun do velké rekonstrukce magistrát aktuálně vložit neplánuje – nicméně panuje shoda na postupných opravách formou menších investic.

O suchdolské debatě k plánům, co by v areálu mohlo vzniknout, na magistrátu předem věděli – a pro čtvrteční schůzku je tak plánována přítomnost architekta, který zhodnotí, jak reálně se jednotlivé představy jeví. A pak? Poté se může jednat dál.

Univerzita odchází kvůli penězům

K tomu, co se kolem plánování budoucnosti památky dělo dosud, starosta Hejl připomíná, že již v roce 2007 zahájilo hlavní město přípravu projektu rekonstrukce. Vzniknout mělo parkurové centrum, původně zapadající do plánů někdejšího vedení metropole na pořádání letních olympijských her.

Záměr je v Suchdole známý – a není výjimkou zaslechnout hodnocení typu „megalomanský projekt“, jak přímo uvedla Petra Wendelová ze Spolku historie Suchdola. V roce 2014 bylo vydáno stavební povolení, nicméně stavět se nezačalo.

V roce 2019 hlavní město areál pronajalo na 20 let ČZU. Zachovalou část areálu řada jejích studentů navštěvovala v rámci praxe (a jako akce pro veřejnost se tam konaly Dny koní), nicméně vedení univerzity smlouvu ukončilo ke konci letošního února. Z dalších jednání, do nichž se zapojilo i vedení městské části, vyplynulo, že škola bude moci v areálu působit ještě půl roku.

Proděkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Roman Stupka ocenil přístup magistrátu, že se tak stane dokonce bezplatně. Připomněl, že do Brandejsova statku, kde plánovala rekonstrukci s využitím evropských dotací, škola vstupovala za odlišných podmínek než jsou dnes.

Změnilo se nejen vedení univerzity, ale i finanční situace – a také hlavní město výrazně zvýšilo nájemné; vzhůru rovněž vylétly ceny energií. Padlo proto rozhodnutí odejít a pro fakultní koně hledat jiné ustájení. Další spolupráci by však Stupka uvítal.

„Rádi bychom se zapojili, ale současně jsme připraveni areál opustit. Nyní čekáme, s čím městská část přijde. Je ale třeba pamatovat na to, že chov koní nemůžete provozovat ‚na dvoře‘: potřebujete pozemky.“

To je nová historie Brandejsova statku. Ta starší připomíná gotický základ panského dvora s přestavbami renesančními i barokními, když nynější podobu nejstarším objektům vtiskla v roce 1823 přestavba po požáru v roce předchozím. Doba největšího rozkvětu je spojována s působením nájemce Alexandra Brandeise v posledním čtvrtstoletí 19. století.

Ten byl i významným mecenášem řady umělců své doby, z nichž mnozí zde také jako hosté pobývali i tvořili; obzvlášť výtvarníci. Nejčastěji bývají v této souvislosti připomínáni malíř Mikoláš Aleš a sochař Josef Václav Myslbek, jemuž kůň ze zdejší stáje dokonce posloužil jako předloha pro návrh jezdecké sochy sv. Václava na Václavském náměstí.

Dostupnost dotací může měnit plány

Jak v Suchdole dokážou zareagovat na vývoj situace, ukazuje i samotné místo setkání. Občané se sešli v prostorách Komunitního centra Půda, jež bylo poměrně nedávno otevřeno v nástavbě na budově úřadu městské části. Ta se začala připravovat s tím, že by tam měly vzniknout lékařské ordinace.

Ukázalo se však, že uskutečnění projektu radnice nedokáže zaplatit: nepodařilo se najít dotace, z nichž by budování pracovišť pro doktory bylo možné podpořit.

K mání však byly dotace na komunitní centra, a tak se projekt změnil do podoby Půdy. Ukázalo se to jako šťastný nápad: komunitní centrum aktivně žije a nabídkou svých programů i příležitostí pravidelně láká množství návštěvníků všech věkových kategorií.

Ani poměrně pozdě večer, kdy se místní sešli od 19 hodin k debatě o Brandejsovu statku, tam účastníci besedy nebyli sami: souběžně se konal kurz češtiny pro občany Ukrajiny.

Využití pro Brandejsův statek očima místních

- Chov koní České zemědělské univerzity, vzdělávací centrum provozované ve spolupráci s univerzitou
- Gastroprovoz s restaurací a tanečním sálem; možná i minipivovar či vinný sklep
- Gymnázium se zaměřením na environmentální výchovu, případně jiná střední škola nebo škola soukromá; možná i mateřská škola nebo základní umělecká škola
- Muzeum představující i historii Suchdola a okolí, galerie Mikoláše Alše
- Ekologické centrum s koňmi
- Výstava zemědělských strojů
- Sociální služby různého typu pro seniory – včetně pobytového zařízení a odlehčovací služby
- Spolkový dům
- Prostory pro aktivity mládeže
- Řemeslné dílny pro děti i dospělé
- Obecní byty
- Centrum volného času
- Farma s možností ubytování typu agroturistiky
- Zábavní park typu IQlandia
- Půjčovna kol, koloběžek
- Lékařské ordinace
- Veterinární ordinace
- Sdílený coworkingový prostor
- Hotel (například pro letiště; Jára chtěl „pro letušky“)
- Základna městské policie s ustájením koní

Zdroj: setkání občanů Suchdola 27. 2. 2023