Jedná se v metropoli o dvacáté přemostění Vltavy v celé její šíři. Rekonstruovat bude město rovněž ostrov, na kterém vznikne městský park a budou zpřístupněny břehy.

"Lávka je významnou nejen pro obyvatele Holešovic a Karlína, ale pro všechny Pražany. Architektonicky je hezká a pomůže dopravě. Věřím, že bude funkční a testy ukázaly, že by měla vydržet nápor nejen chodců a cyklistů, ale i času," řekl primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Podle primátorova náměstka Zdeňka Hřiba (Piráti) pomůže lávka budovat město takzvaných krátkých vzdáleností tak, aby si lidé mohli vyřídit záležitosti do 15 minut.

Na holešovickém břehu Vltavy má lávka nástup na Bubenském nábřeží před branou do Holešovické tržnice. Na karlínském Rohanském nábřeží potom ústí v cyklostezku vedoucí podél řeky po protipovodňové bariéře. Lávka překlene 38 metrů mezi Karlínem a Štvanicí, 149 metrů mezi Štvanicí a Holešovicemi a dalších zhruba 70 metrů vede nad ostrovem. Skládá se z více než padesátky segmentů, které byly vyrobeny v betonárce, přivezeny na místo a poskládány dohromady.

Lidé se dosud mohli pěšky z Karlína do Holešovic dostat přes frekventovaný Hlávkův most nebo oklikou přes Rohanský ostrov a Libeňský most. Na Štvanici to bylo z Hlávkova mostu či přívozem, se kterým se již do budoucna nepočítá. Lávka bude i spojnicí pro cyklisty, protože propojí páteřní cyklostezky vedoucí po obou březích Vltavy.

Otevření Štvanické lávky, která propojí Holešovice a Karlín. | Video: Deník/Radek Cihla

Součástí lávky jsou umělecká díla včetně sochy Řeka od sochaře Jana Hendrycha. Socha měří 185 centimetrů a stojí na vysokém kulatém soklu u paty rampy na Štvanici. Dílo vzniklo, stejně jako lávka, z takzvaného vysokopevnostního betonu. "Je to první socha na světě takto udělaná, je to velice pevný materiál, takže tu bude \'strašit\' dlouho. Požadavek byl, aby byla abstraktní," řekl Hendrych. Bronzové zábradlí zdobí na Štvanici sochy zajíců, v Holešovicích býků a v Karlíně koní. Lávka je také natřena antigraffiti nátěrem.

Původní cena stavby byla 280 milionů korun. Zdražení způsobily podle Hřiba dva hlavní faktory. "Za prvé to byly problémy při zakládání pilířů v korytě Vltavy, to je bohužel velice častý problém. Geologie je tady velice komplikovaná, a přestože se dělaly geologické průzkumy, tak kopnete o kousek vedle a jste geologicky jinde. Druhá věc jsou úpravy okolí, které neměly být tak extenzivní," řekl Hřib. Krajinářsky byla upravena část ostrova směrem od lávky po proudu řeky, aby při celkové opravě ostrova nemusela být tato část opět rozkopána.

Štvanická lávka je dvacátým pražským přemostěním přes Vltavu v celé její šíři. Naposledy hlavní město otevřelo v říjnu 2020 Trojskou lávku spojující Císařský ostrov a Troju. Konstrukce nahradila tu původní, která se zřítila v prosinci 2017. V současné době město rovněž buduje Dvorecký most, který spojí od Lihovaru Smíchov a Podolí a bude sloužit pouze pro pěší, cyklisty a MHD a projet po něm budou moci záchranáři.

Zátěžová zkouška Štvanické lávky