Taktika Utíkej, schovej se, bojuj slouží právě jako koncept pro případ, že by se třeba ve škole (či například v kancelářské budově) vyskytl střelec popravující lidi, kteří se ocitnou na dosah. Nebo šílenec s nožem.

I operátoři ve čtvrtek 21. prosince radili: snažte se držet mimo dosah útočníka. Zamknout nebo zahradit dveře. Zhasnout. Držet se při zemi; ideálně schovat pod stoly. A nijak neupozorňovat na svoji přítomnost: tedy být zticha. Ostatně v tomto duchu se osazenstvo některých tříd se zachovalo i bez rad z tísňové linky: zabarikádovalo dveře.

Ty pak policisté při následném zajišťování objektu vyráželi a lidi skrývající se uvnitř vyváděli ven s rukama nad hlavou (což laikovi může připadat zvláštní, ale jde o bezpečnostní opatření: pro případ, že by útočník, o němž se už v té chvíli vědělo, že si vzal život, měl v budově komplice připraveného pokračovat v zabíjení). A následně policisté chválili: zablokovat dveře bylo za dané situace, kdy se kolem ozývaly výstřely, tím nejsprávnějším řešením.

Teoreticky pak taktika, o které možná slyšeli mnozí porpvé, ale už před několika lety k ní vznikla informační kamapň, funguje takto.

Pokud je zle, nejprve se snažte uniknout do bezpečí. Prostě zmizet. Pokud to není možné nebo bezpečné, je na místě schovat se – a pokud možno dohlédnout, aby takzvaně „na ráně“ nezůstával ani nikdo další. Až když se ocitnete agresorovi tváří v tvář, má dojít na to nejkrajnější řešení: na boj. Na zápas rozhodující o životě a smrti. S tím, že pak jsou karty rozdány jasně: pokud nechcete, aby on zabil vás, snažte se vy zneškodnit jeho.

„V té chvíli to není o obraně, ale i aktivním útoku,“ řekl před lety Deníku tehdejší ředitel pražské policie Miloš Trojánek.

V rámci kampaně vzniklo i instruktážní video. „Přináší poučení, jak se zachovat v případě útoku střelce se zbraní – ať už by se jednalo o teroristu, nebo o řádění pomatence – a základní pravidla přináší už jeho název: Utíkej, schovej se, bojuj!“ konstatoval tenkrát šéf pražské policie. Se shrnutím policejních doporučení, vytvořených podle zahraničních zkušeností. Nevydávat se zvědavě zjišťovat, co se děje. Naopak: snažit se zmizet. Nemyslet na záchranu svých věcí; žádná cennost není tak hodnotná, aby mělo smysl riskovat kvůli ní život. Jen se soustředit na pomoc ostatním lidem. A teprve pokud se ocitneme z dosahu nebezpečí, je čas volat na tísňovou linku 158.

Utíkej, schovej se, bojuj!:

Video představuje taktiku Utíkej, schovej se, bojuj. | Video: Policie ČR

„Pokud uniknout nejde, je třeba snažit se útočníkovi zmizet z očí. Schovat se, zamknout, zabarikádovat dveře (a ustoupit od nich!) – a ani nedutat, což znamená i přepnout svůj mobil do tichého režimu. Přímý střet je až tím nejkrajnějším řešením,“ shrnoval tehdy Deník rady policie. S dodatkem, že pokud by už došlo na konfrontaci, pak je podle slov tehdejšího ředitele Trojánka potřeba využít jakékoli předměty použitelné jako zbraně. Třeba takový hasicí přístroj: stříkáním by mohl útočníka zmást či oslepit, úderem i znehybnit. Cestou k zachování vlastního života může být i úder židlí ze zálohy nebo třeba bodnutí věšákem na oblečení. „Jednat maximálně efektivně,“ radil policista. Jinými slovy: když na to přijde, nerozpakovat se zabít člověka.

Spoluautor videa Ladislav Beránek, tehdejší preventista pražské policie, sice připouštěl, že podobné rady se na internetu vyskytují, nicméně zdůraznil, že mělo smysl vytvořit vlastní video. „Varovalo před těmi, kteří úvodní fáze vynechávají a kladou důraz jen na ‚bojuj‘ – stejně jako před radami jako označit útočníka barevným sprejem, aby mohl být snáze zlikvidován,“ informoval tehdy.

Jak reagovat na útok střelce

- Utečte, pokud máte možnost využít únikovou cestu. Své věci nechte, kde jsou, ale pokud je to možné, pomozte s útěkem dalším lidem. Varujte ostatní přes vstupem do nebezpečné zóny. Z bezpečí zavolejte na linku 158.

- Pokud nemůžete utéct, najděte místo, kam se schovat. Zamkněte nebo zabedněte dveře a schovejte se za pevné předměty. Zůstaňte potichu a přepněte do tichého režimu i svůj mobil. Pokud to situace dovolí, volejte 158.

- Jestliže je váš život v přímém nebezpečí, snažte se střelce zneškodnit. Jednejte rychle a násilně – s využitím jakýchkoli předmětů, které mohou posloužit jako zbraně.

- Až dorazí bezpečnostní složky, zůstaňte v klidu a poslouchejte instrukce. Ruce držte ve viditelné pozici, vyvaruje se křiku i divokých gest. Mějte na paměti, že pomoc zraněným je na cestě.

Zdroj: informace Policie ČR