Spolek Svatá Ludmila už v minulosti organizoval vzpomínkové akce k výročí 1100 let od smrti této české světice. Na svou činnost navazuje i v letošním roce, kdy odstartují přípravy oslav 1030 let od úmrtí českého patrona sv. Vojtěcha v roce 2027.

Spolek se zasazuje o prodloužení Vintířovy stezky do Břevnovského kláštera. Tam jsou uloženy ostatky tohoto světce. Zároveň spolek vyzývá veřejnost, aby se připojila k projektu Putování za kořeny, které nabízí lidem v 21. století tipy na zajímavá místa s duchodními dějinami.

Zmapováno je více než 60 poutních míst sv. Vojtěcha po celém Česku, připraveny budou významné akce, koncefence i výstavy, které přiblíží život a odkaz tohoto světce.

„Oslavy sv. Vojtěcha budou určitě více celoevropským tématem, protože je tento světec i ve světě velmi uznávaný. Máme proto ambice oslovit nejen zástupce V4 a zapojit je do příprav výročí. Především pak místa, která jsou se sv. Vojtěchem spojená jako například polské Hnězdno,“ říká Martin Hrdlička, předseda spolku SVATÁ LUDMILA, z. s. V plánu jsou také opravy památek, jako jsou kapličky sv. Vojtěcha, nebo kostely.

Hlavní body oslav budou ve Středočeském kraji, zde se totiž nachází nejvíce míst spojených se sv. Vojtěchem a základy české státnosti.

„Střední Čechy jsou kraj plný významných poutních míst, ať už jde o Svatou Horu u Příbrami, Starou Boleslav nebo Sázavský klášter, ale také řady méně známých lokalit spjatých s českými světci. Je skvělé, že díky projektům Spolku SVATÁ LUDMILA můžeme společně představovat krásná a zajímavá místa u nás v regionu a lákat návštěvníky nejen z řad věřících. Krásné sakrální stavby, a nejen ony ať už jsou spjaté se svatým Václavem, svatou Ludmilou, svatým Prokopem, kdy letos je to 970 let od jeho úmrtí, nebo svatým Vojtěchem, jehož výročí se blíží, rozhodně stojí za návštěvu,“ říká Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje.

Kdo je sv. Vojtěch?
Sv. Vojtěch je český patron, jeden z nejstarších českých světců a druhý pražský biskup, který stál u založení břevnovského kláštera. Na svou dobu byl velmi vzdělaný a patřil k širší evropské elitě.
„Pocházel z elitního rodu Slavníkovců, jehož postavení v Čechách bylo významné (i když doteď budí spory mezi historiky). To ho předurčilo k roli biskupa relativně nově vzniklé pražské diecéze. Stal se jím jako první domácí klerik (jeho předchůdce byl ze Saska). Ve své duchovní roli ale měl údajně s Čechy velké spory. Navíc se zdálo, že jeho povaze příliš nevyhovovalo působení ve veřejném úřadě, táhlo ho to spíše k postavení mnicha. Z diecéze proto dvakrát odešel, či spíše utekl,“ upřesňuje PhDr. Jakub Izdný, PhD., historik Univerzity Karlovy.
Po jeho druhém odchodu vyvrcholil spor mezi jeho rodem a vládnoucími přemyslovci, který skončil krvavým vyvražděním většiny jeho příbuzných. Vojtěch sám pak vyrazil na misii, která pro něj skončila sice tragicky, ale zajistila mu aureolu mučedníka. To z něj rázem udělalo velkého hrdinu a jeho příběhy se staly inspirací pro celé soudobé křesťanstvo.