Sníženou průhlednost vody v Praze hlásí tři ze sedmi sledovaných lokalit: Džbán, Hostivař a Šeberák. Jedná se ale jen o „kosmetickou vadu“, která nepřináší žádná omezení. Vodu hygienici hodnotí jako nezávadnou, s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů. Jediné doporučení zní: v případě možnosti se po koupání osprchovat. Na jedničku pak voda v Praze zůstává v betonové nádrži Divoká Šárka, v koupališti s přírodním čištěním vody Lhotka i dalším biotopovém koupališti Radotín a v rybníku Motol.

Ve Středočeském kraji, kde se sledované lokality počítají na desítky, jsou nyní rovněž čtyři místa, jež hygienici hodnotí stupněm 2 na pětibodové škále podobné školnímu známkování. Informoval o tom Luboš Mandík z příbramského územního odboru Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, který se hodnocení kvality vody věnuje z pohledu celých středních Čech.

Připomněl, že k již dříve zaznamenanému vyššímu výskytu fytoplanktonu v písníku Bakov nad Jizerou na Mladoboleslavsku a v Pilském rybníku u města Sedlec-Prčice, nedaleko Monínce při pomezí okresů Příbram a Benešov, nově přibyly písník Hradišťko I na Kolínsku a přírodní koupaliště Vyžlovka v okrese Praha-východ.

Koupání v Praze: Divoká Šárka

| Video: Youtube

„I zde má voda sníženou průhlednost kvůli vyšším hodnotám chlorofylu. „Vyskytující se fytoplankton je v převážné většině tvořen řasami, obsahy sinic nejsou natolik významné, že by znamenaly omezení pro koupající se návštěvníky,“ ujišťuje Mandík, že i zde je osvěžení zcela bezpečné.

Zdůraznil současně, že na podstatné části sledovaných lokalit je kvalita vody výborná – přičemž k rekreaci láká už na pohled. „Pokud někomu nevadí nižší teploty vody, panuje teď přímo ideální počasí pro koupání a provozování různých vodních volnočasových aktivit,“ míní hygienik.

Nejlepší možné hodnocení dostaly při posuzování kvality vody i masivně navštěvované lokality na Slapech a ve středočeské části Orlíku, stejně jako řada dalších sledovaných míst.

„Například jezero Konětopy, Proboštská jezera a rybník Jureček v oblasti Prahy-východ, jezero Poděbrady na Nymbursku či Nový rybník v Příbrami,“ zmínil další hojně vyhledávané lokality. Vyzdvihl současně, že výbornou kvalitu vody má také řada menších koupališť po celém regionu středních Čech.

Mandík nicméně poznamenal, že kvalita vody se může měnit. Pokud vydrží teplé počasí a bude převážně slunečno, může přijít zhoršování. Další odběry vzorků posuzovaných jak přímo na místě, tak hodnocených v laboratoři, středočeští hygienici plánují před začátkem prázdnin: v pondělí 26. června.