Hygienická stanice hlavního města Prahy má zatím výsledky kontrol kvality koupacích vod z pěti míst v různých koutech hlavního města. Na pětibodové stupnici, která se podobá známkování ve škole, dostaly jedničku jen betonová nádrž Divoká Šárka a rybník Motol. Tři další lokality byly hodnoceny stupněm 2: koupaliště Džbán, Hostivař a Šeberák. Shodně byl problém spíše „kosmetický“: snížená průhlednost vody, která je jinak nezávadná a pro vodní rekreaci to neznamená překážku. Přesto zde doporučení pražských hygieniků zní: v případě možnosti je vhodné se osprchovat.

| Video: Youtube

Hygienická stanice v metropoli dále sleduje kvalitu vody ve dvou biotopech, jimiž jsou Lhotka a Radotín. Tam na první letošní kontroly dojde později – až budou provozovatelé chystat otevření pro návštěvníky.

V kraji přibyla sledovaná místa

Ve Středočeském kraji se v monitorovací sezoně, která potrvá až do konce letních prázdnin, letos bude pravidelně kontrolovat 44 lokalit. Uvedl to vedoucí oddělení hygieny obecné komunální z příbramského územního odboru krajské hygienické stanice Luboš Mandík. „Oproti předchozí sezoně přibyla další sledovaná přírodní koupaliště, konkrétně biotopy v Divišově a ve Voticích v okrese Benešov,“ konstatoval.

Kontroly většinou zajišťují provozovatelé koupališť, kteří se o ně postarají před zahájením provozu. Samotná Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zajišťuje odběry na 11 lokalitách. Jde o hojně navštěvovaná koupací místa, která nemají vlastního provozovatele. Patří k nim například pláže na Slapech nebo ve středočeské části Orlíku.

| Video: Youtube

Orlická přehradní nádrž má nižší stav vodní hladiny, než bývá v tomto období obvyklé. Souvisí to se stavebními pracemi, konkrétně s budováním nového bezpečnostního přelivu u hráze vodního díla. Samotnou kvalitu vody ale Mandík hodnotí jako výbornou. „Pozitivní vliv na tento stav má pravděpodobně i poměrně chladné počasí v průběhu května. Fytoplankton se zatím objevuje v minimálních počtech – a díky tomu dosahuje průhlednost vody například na lokalitách přehradní nádrže Orlík až tří metrů,“ upřesnil Mandík.

Většina ze zatím 20 hodnocených lokalit ve středních Čechách získala na začátku sezony jedničky. Druhým stupněm byl podle Mandíka klasifikován pouze Pilský rybník u Monínce při pomezí Příbramska a Benešovska. Podle jeho slov jde ve středních Čechách o jedinou lokalitu, kde zatím bylo zaznamenáno mírné snížení kvality vody. „Kvůli zvýšenému množství fytoplanktonu a s ním souvisejícímu většímu množství chlorofylu,“ vysvětlil hygienik.

Vodním radovánkám to však zde nebrání – jejich překážkou jsou spíše nízká teplota vody a proměnlivost počasí. Přehled sledovaných lokalit, který krajská hygienická stanice zveřejňuje na internetu, pak připomíná stupeň 2 ještě pro písník v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku: i zde je to kvůli snížení průhlednosti vody.

Středočeská a pražská sledovaná místa s hodnocením k 15. květnu

Benešovsko
VN Slapy – Měřín: voda vhodná ke koupání
VN Slapy – Nová Rabyně: voda vhodná ke koupání
VN Slapy – Nová Živohošť: voda vhodná ke koupání

Kolínsko
Hradištko I: voda vhodná ke koupání

Boleslavsko
Písník Bakov nad Jizerou: zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody - snížená průhlednost

Nymbursko
Jezero Poděbrady: voda vhodná ke koupání
Jezero Ostrá: voda vhodná ke koupání

Praha – východ
přírodní koupaliště Vyžlovka: voda vhodná ke koupání
Proboštská jezera: voda vhodná ke koupání
rybník Jureček: voda vhodná ke koupání

Praha – západ
VN Slapy-Ždáň: voda vhodná ke koupání

Příbramsko
Nový rybník: voda vhodná ke koupání
VN Orlík – Lavičky: voda vhodná ke koupání
VN Orlík – Popelíky: voda vhodná ke koupání
VN Orlík – Trhovky: voda vhodná ke koupání
VN Slapy - Živohošť: voda vhodná ke koupání
VN Slapy - Županovice: voda vhodná ke koupání
VN Orlík - Podskalí: voda vhodná ke koupání
Pilský rybník: zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody

Rakovnicko
Tyršovo koupaliště: voda vhodná ke koupání
Celý seznam sledovaných lokalit zde: https://khsstc.cz/koupaliste/

Praha
Koupaliště Šeberák: zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody - snížená průhlednost
Rybník Motol: voda vhodná ke koupání
Koupaliště Džbán: zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody - snížená průhlednost
Koupaliště Hostivař: zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody - snížená průhlednost
Koupaliště s přírodním čištěním vody Radotín: voda vhodná ke koupání - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi
Betonová nádrž Divoká Šárka: voda vhodná ke koupání

Celý seznam sledovaných lokalit zde: https://www.hygpraha.cz/koupaliste/