V polovině tohoto týdne se před 1. Slovanským gymnáziem v Praze táhla fronta uchazečů až do poloviny ulice. Škola totiž vyhlásila dvanáct volných míst.

V reakci na paniku rodičů, kteří se bojí, že se jejich děti na střední školy nedostanou, vystoupil pražský radní pro školství Antonín Klecanda (STAN) s prohlášením, že na středních školách je míst dost.

Ve čtvrtečním vyjádření uvedl, že město na svých středních školách nabízí 17 100 míst, v devátých třídách základních škol v Praze je přitom letos asi 11 500 žáků. „Problémy s přetlakem zájemců o středoškolské vzdělání jsou způsobeny podobou zápisu ke studiu a formou přijímacího řízení na středoškolské obory s maturitou,“ uvedl.

Pražská čísla ale nezohledňují vysoký zájem středočeských dětí, které míří do Prahy. Třeba na gymnáziu Budějovická, které má šestiletý a osmiletý obor, evidují nárůst o 30 procent. Poměr přijatých a nepřijatých je 1:10.

Téměř jedna třetinu studentů na Budějovické je přitom právě ze Středočeského kraje - a tento počet je podobný i v ostatních středních školách v Praze. Právě u čtyřletých oborů to znamená problém, protože deváťáci oproti zájemcům o šestileté a osmileté obory dále na základkách zůstat nemohou.

Pro pražská gymnázia to není žádným překvapením. Na situaci prý ředitelé upozorňovali už dávno, ale nikdo je neposlouchal.

„Že je současný systém přijímacího řízení nepružný a nevyhovuje moderní době, upozorňují ředitelé středních škol už několik let. Stávající problémy jsou jen umocněny silnými populačními ročníky. To ale zároveň odhalilo v plné nahotě zastaralost celého systému a v důsledcích to snad povede k nějakému radikálnímu řešení,“ doufá ředitel gymnázia Na Vítězné pláni Jaroslav Mervínský.

Deváťáci, kteří nebyli dosud přijati na střední školy, mohou být do konce května přijati ještě na odvolání. V praxi to podle ředitelky gymnázia Budějovická Zdeňky Bednářové znamená, že rodiče berou zápisové lístky z jiných škol a dávají je k nim nebo obráceně, tedy se stále uvolňují místa pro přijetí dalších uchazečů v pořadí. Později budou odvolání dále řešit pražský magistrát a krajské úřady.

Situace by se podle radního Klecandy měla do tří týdnů zklidnit. Do té doby budou ale rodiče s dětmi obíhat se zápisovými lístky školy a doufat, že je někde přijmou.

„Rodiče musejí dítě někam přihlásit, tedy tam, kde je volné místo. Nemají žádnou jistotu ani informaci, zda jejich dítě původně umístěné pod čarou bude, nebo nebude přijato, protože to předem nikdo neví, ani školy. Závisí to na rozhodování každého jednotlivého žáka,“ upřesňuje ředitel Malostranského gymnázia Tomáš Ledvinka s tím, že celý systém přijímaček a dvou přihlášek a spolu s tím zápisového lístku a správního řízení je neuvěřitelně nepružný, zastaralý, zatěžující pro školy a nepřehledný hlavně pro rodiče.

Buďte trpěliví, radí školy

Ředitelé strachu rodičů rozumí, pomoci jim však nemohou. „Chápu obavy rodičů po obdržení rozhodnutí o nepřijetí z obou žádaných škol, když ještě vidí, že 2. kolo vyhlašuje pouze malý počet škol. Být trpělivý je jediná, i když trochu ‚knížecí‘ rada. Snad ještě zkusit přijetí na jinou, třeba i vzdálenou školu a pak v průběhu léta a podzimu zkoušet možnost přestupu na školu, na které se uvolní místo. To ale může být nekonečné hledání a telefonování s nejistým výsledkem,“ popisuje jednu z možných variant ředitel Gymnázia Elišky Krásnohorské Karel Bednář.

Podle Mervínského z Vítězné pláně má ale každá mince dvě strany a je nutno říci, že by nebylo dobře, pokud by počet míst na gymnáziích korespondoval s počtem zájemců o studium, neboť by to znamenalo, že se na gymnázia dostanou i uchazeči, kteří nemají dostatečné předpoklady ke studiu.

Ve výsledku by to vedlo ke snížení úrovně gymnaziálního vzdělávání. Ani jedno z oslovených gymnázií druhé kolo přijímacího řízení nevypsalo.

Počty uchazečů na čtyřleté maturitní obory v Praze

Rok

Celkem čtyřleté obory  Střední odborné školy Gymnázia Lycea Střední odborná učiliště Nástavby
2023 17 343 11 574 4 130 2 345 1 887 1 049
2022 15 133 9 737 3 971 2 077 1 422 910
2021 12 232 8 247 3 449 1 539 824 200
2020 12 788 8 297 3 410 1 703 1 175 650
2019 11 630 7 490 3 171 1 380 1 149 581
2018 10 464 6 837 2 730 1 289 981 54
2017 10 278 2 742 2 742 1 112 1 004 574

Zdroj: Cermat