Návštěvnicky oblíbený Orlík letos v rámci dosavadních měření, tradičně naplánovaných od konce května, zklamal. Škodlivé sinice tam od počátku sezony řádí tak, jak bývá běžné spíš o dva měsíce později – zhruba v polovině srpna. Vzhledem k relativně chladnějšímu jaru je to poměrně překvapivé.

Lokality Podskalí, Trhovky, Lavičky a Popelíky, což jsou všechna sledovaná koupací místa s plážemi ve středočeské části přehradní nádrže Orlík, měly kvůli vyššímu obsahu fytoplanktonu s převahou sinic kvalitu vody hodnocenou stupněm 3 na pětibodové škále obdobné školnímu známkování, potvrdil Hynek Mandík z příbramského pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

Tato klasifikace, což znamená „zhoršená jakost vody“, zůstala zatím zachována i po opakovaném odběru vzorků – byť voda už na pohled naznačila, že by se mohla měnit: její průhlednost se mírně zlepšila. Naměřené hodnoty sinic i chlorofylu však zatím zlepšení udělovaných známek neumožnily. Přičemž nástup veder by situaci opět mohl zvrátit k horšímu.

Hodnocení trojkou sice neznamená, že by většina lidí musela vodní radovánky výrazněji omezovat – jistá opatrnost je však přece jen na místě. „Lidem se sníženou imunitou, případně alergikům a malým dětem či těhotným ženám doporučujeme, aby se po vykoupání vždy osprchovali,“ radí Mandík. Naopak na Slapech zatím zhoršení pozorováno nebylo.

Poslední dostupné údaje hovoří o tom, že většina hodnocených míst dostala jedničku – „voda vhodná ke koupání“. Dvojka kvůli snížené průhlednosti je už tradiční u písníku v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku; dále se jí nevyhnuly jezero Ostrá na Nymbursku a na Příbramsku biotop Jince i Pilský rybník.

Aktualizované informace po vyhodnocení pondělních měření však mohou přinést nejen změny, ale především první údaje u menších koupališť. Leckde totiž provozovatelé se zahájením sezony počkali a otevřít se rozhodli teprve nyní.

V Praze jsou zatím údaje dostupné z šesti míst lákajících ke koupání. Milovníkům vodních radovánek pod širým nebem nesignalizují žádné problémy. Dvojky kvůli snížené průhlednosti vody dostaly Džbán a Šeberák.