Účastí v protestu na své nízké příjmy upozorňuje řada takzvaných zapisovatelek, ale i dalších úřednic a úředníků pracujících v soudních budovách. Včetně vyšších soudních úředníků nebo asistentů soudců.

Neznamená to však, že kvůli tomu, že významná část zaměstnanců, kteří běžně zajišťují chod justičního aparátu, tentokrát zůstane doma, by soudy zcela přestaly pracovat. Byť došlo na rušení některých nařízených jednání – a možná se některý okresní soud dokonce nevyhne uzavření.

Lidé předvolaní do jednacích síní však nemohou počítat s tím, že během poslední květnové středy se kvůli stávce prostě nesoudí. Ano, prioritně se soudy budou zajišťovat především neodkladné záležitosti, jako je třeba rozhodování o vazbě nebo o předběžných opatřeních v případech nesnesoucích odkladu – typicky jde o například o záležitosti kolem domácího násilí; platí to rovněž pro rozhodování o odebrání dětí. Leckde si však naplánovali i běžné rozhodování beze změn původně nařízených termínů. Či alespoň bez podstatných změn.

Soudci si mohou poradit i v případech, kdy v jednací síni bude chybět zapisovatelka: v řadě případů postačí pořídit z jednání zvukový záznam, s nímž pak bude protokolující úřednice pracovat později. Nicméně ani odročení jednání nemůže být překvapením: záleží na tom, jak se rozhodne konkrétní soudce či předseda senátu. Na to, že situace se bude lišit místo od místa, upozornilo v úterý i ministerstvo spravedlnosti.

Třeba v justičním areálu Na Míčánkách, kde působí soudy hned pro několik městských částí Prahy, by spravedlnost mohla žít na pohled běžným životem. I když zaměstnanců dorazí v poslední květnovou středu do práce podstatně méně, než je obvyklé, takže chod kanceláří se prakticky zastaví, s plošným rušením nařízených jednání se někde nepočítá. Naopak jinde na středu zrušili třeba projednávání všech trestních věcí. Přístup se liší v závislosti na rozhodnutí jednotlivých soudců i soudů, vycházejících i z vyhodnocení místních podmínek.

Pražské justiční paláce na úrovni krajských soudů zůstanou v provozu – nicméně fungovat budou s omezeními. Třeba na městském soudu zůstanou zamčeny dveře pracovišť, která běžně využívají třeba advokáti. Středočeský krajský soud zorganizoval výpomocí z jiných pracovišť i zajištění provozu podatelny, byť se ke stávce přihlásilo její kompletní osazenstvo. Výjimečné přesuny dostupných sil by měly umožnit i relativně obvyklé rozhodování soudu.

U Vrchního soudu v Praze byla na den plánované stávky naopak s předstihem zrušena většina chystaných stání – s výjimkou insolvenčních jednání a dvou trestních kauz vyžadujících bezodkladné rozhodnutí. Civilní spory zde musí počkat kompletně.