Tato městská část zaznamenává značný ohlas protestů odrážející nesouhlas s navrhovanými vládními kroky v podobě úsporných opatření, které podle řady kantorů i školských odborů mohou vést ke snižování kvality vzdělávání včetně nemožnosti rozdělovat početné třídy do menších skupin.

Debaty se vedou také o snižování počtu asistentů pedagogů či o mzdách nepedagogických pracovníků škol: zvláště kuchařek, školníků a uklízeček.

Zavřít se chystá většina základních škol

V rámci vyjádření nesouhlasu se do pondělní stávky zapojí téměř polovina mateřských škol Prahy 6 (bude jich 15 z celkového počtu 33) a většina škol základních (zapojí se jich 13, kdy v provozu zůstanou pouze ZŠ Na Dlouhém lánu a ZŠ a MŠ Červený vrch, kde stávku sice podporují, ale nechají otevřeno: připojí se pouze prohlášením). Zapojené školy výjimečně plánovaly, že by mohly zajistit provoz jídelny a družiny – nakonec však všechny zůstanou zavřeny celé. Pokud dorazí nestávkující učitelé, budou se věnovat přípravám a nepedagogické činnosti. V době začátku vyučování také někde chtějí zkontrolovat, zda před zamčenými dveřmi nestojí nějaké dítě, které by přece jen „ze setrvačnosti“ vyrazilo do školy. Hlavně tam, kde mají vyšší zastoupení žáků rodin cizinců.

„Právo na stávku respektujeme a velice dobře vnímáme požadavky, s nimiž školy do stávky jdou. Rozumíme obavám, které navrhované změny v systému školství mohou vyvolat,“ konstatovala. „Uvědomujeme si ovšem komplikace, které s tím budou mít spojené rodiče dětí,“ připouští. Na druhou stranu se prý opakovaně setkala i s rozhořčením rodičů, jimž se nelíbilo, že škola, kam chodí jejich děti, stávkovat nebude.

V uplynulých dnech se místostarostka podle svých slov snažila aktivně informovat na facebooku (a pak se musela omlouvat a uvádět věc na pravou míru, když původně převzala informaci, že s menším dítětem bude možno zůstat doma v rámci OČR neboli ošetřování člena rodiny – což se posléze, až nyní v pondělí, ukázalo jak nepravda). Přihlášení rodiče také od radnice dostávají jednou měsíčně e-mailem školský newsletter; ten v souvislosti s chystanou stávkou nyní přicházel častěji.

Od čtvrtka, kdy už byly všechny informace definitivní a konečné – předtím se totiž někdy i dosti zásadně a hodně rychle měnily – je přehled škol účastnících se stávky zveřejněný i na webu Prahy 6. Žáky i rodiče také důkladně informovaly samotné školy. To potvrzuje zástupce ředitelky ZŠ Pod Marjánkou Jaroslav Štercl: rodičům dala škola vědět prostřednictvím Bakaláře; dlouhodobě využívané komunikační aplikace.

Nově radnice ještě upozorňuje na aktivitu dojednanou s Domem dětí a mládeže Praha 6 „U Boroviček“. Ten na 27. listopadu za sto korun nabízí program pro děti mezi osmou a patnáctou hodinou v rámci výletu do Divoké Šárky. „Když nemůžeš do školy, pojď do přírody,“ zve DDM na pětikilometrový výšlap se zaměřením na tábornické dovednosti, hry v přírodě i traperské vaření při přípravě oběda v podobě polévky z čerstvých surovin připravené na ohni.

Dcera se stávky už nemůže dočkat

Právě akce v Divoké Šárce se náramně zamlouvá Čapkové jako matce, když sama bude v rámci stávkového výboru na radnici. „Jako rodiče dvou dětí to pro mě bude organizačně složitější, ale důvody stávky podporuji; mám pocit, že jsou pro školství opravdu zásadní,“ konstatovala. Deníku upřesnila, že tak smýšlí jako rodič i jakožto politik. „Podporuji ji všemi funkcemi, co v životě mám,“ připomněla. „Jako rodič, jako místostarostka městské části Praha 6 i jako zastupitelka hlavního města,“ vypočetla.

Místostarostka Prahy 6 Mariana Čapková stávku škol podporuje v práci i doma: také jako matka, nejen coby politička. | Video: Milan Holakovský

Synovi ze stávkující ZŠ Pod Marjánkou by se jakožto skautovi mohl podle jejího mínění líbit program v Divoké Šárce nabízený domem dětí. Dcera už je starší, gymnazistka, a tak se o sebe postará. „Ta se dne stávky samozřejmě nemůže dočkat,“ usmála se maminka.

Na úřadu městské části dostali zaměstnanci nabídku, že v pondělí mohou přivést do práce i své dítě. Chod radnice stávka zřejmě poznamená i jinak. „Mám pocit, že od rána budeme kromě jednání grémia a rady administrovat, co se kde děje, jaké jsou dotazy, protože komunikační nápor na radnici je už v tuhle chvíli obrovský. Sedmadvacátého listopadu budeme připraveni ve ‚stávkovém táboře‘ na úřadu městské části,“ řekla Čapková Deníku.

Vyhlídky se nejeví příliš radostné

Místostarostka si pochvaluje, jaké ohlasy zatím získala od rodičů: prý až nečekaně dobré. „Vlastně se vůbec nescházejí negativní názory, že si bereme děti jeho rukojmí – na začátku jsem se obávala, že to tak bude vnímáno – a mám pocit, že rodiče opravdu mají obavy, že by vzdělávání jejich dětí mohlo do budoucna vypadat jinak: méně kvalitně než teď. Pokud se stát rozhodl pro inkluzi, pro to, že maximum dětí má jít do běžných kolektivů, není možné v mezičase měnit pravidla hry. A to se právě teď děje,“ řekla místostarostka Deníku.

Nedovede si například představit snížení počtu asistentů pedagoga. „Představte si běžnou třídu, kterou nyní nutíme k naplnění na maximální kapacitu, tam si představte dvě děti s nějakými podpůrnými opatřeními, tři až pět dětí s odlišným mateřským jazykem (Praha 6 je velice otevřená: máme tady zaintegrovaných 600 ukrajinských dětí). Do toho si představte jednu paní učitelku, která má zvládnout vše: od nadaných žáků přes běžně fungující děti, děti s nějakými podpůrnými opatřeními plus čtyři cizince. Jak může taková hodina vypadat, pokud by tam ta podpora nebyla?“ klade otázku – a má i očekávanou odpověď. Obávala by se odlivu pedagogů ze školství a možná i důsledku v podobě masivnějších přechodů nadaných žáků z veřejných škol na soukromé.