Odpůrci stavby poukazovali v kasační stížnosti například na domnělou systémovou podjatost úředníků magistrátu, a to s ohledem na vyjadřování pražských politiků. "Stěžovatelé neprokázali ani netvrdili, že by na úřední osoby byl činěn ze strany vedení města tlak, aby rozhodovaly v rozporu s odbornými (závaznými) stanovisky či na základě neúplné stavební dokumentace. Ani z obsahu spisu nic takového nevyplývá," stojí v rozsudku.

Další námitky se týkaly například umístění pilotové stěny u bytového domu v Kovařovicově ulici nebo údajného zahájení stavby před vydáním stavebního povolení. Výhrady proti pilotové stěně měli stěžovatelé podle rozsudku uplatnit ve stavebním řízení. K druhé námitce správní soud uvedl, že šlo o geologický průzkum, nikoliv stavbu samotnou.

Prohlídka ražeb a infocentra prvního úseku metra D

Odpůrci stavby původně podali žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě, kde působí specializovaný senát pro nejvýznamnější projekty budované v režimu liniového zákona. NSS však už dříve dospěl k závěru, že metro mezi takové projekty nepatří. Žalobu tak projednával a zamítl správní úsek Městského soudu v Praze.

"Rozhodnutí soudu pochopitelně vítáme. Postupně se nám daří odbourat veškeré byrokratické překážky, které vstupují do cesty této v současné době největší dopravní investici za desítky miliard zahájené v minulém volebním období," reagoval dnes pro ČTK na rozhodnutí NSS Hřib.


Podle ředitele DPP Witowského byl podnik od počátku přesvědčen o tom, že všechny legislativní procesy ke stavebnímu povolení byly v pořádku. "Mám radost, že to nyní potvrdil i Nejvyšší soud. Pominulo tak poslední riziko a my můžeme pokračovat ve výstavbě prvního úseku Pankrác - Olbrachtova a pevně věřím, že brzy i navazujícího druhého úseku," uvedl.

Modrá linka metra D by měla propojit Písnici s náměstím Míru a odlehčit dopravě na jihu hlavního města. Příprava stavby se potýkala s řadou problémů a provázely ji spory. Ve výstavbě je nyní kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova, který je nejsložitější vzhledem ke stavbě přestupního uzlu na trase C. Dopravní podnik počítal s tím, že letos v říjnu plynule naváže stavbou dalšího úseku z Olbrachtovy na Nové Dvory.

close Návrh podoby stanice metra trasy D - Návrh podoby stanice metra trasy D - Olbrachtova info Zdroj: Metroprojekt zoom_in Návrh podoby stanice metra trasy D - Návrh podoby stanice metra trasy D - Olbrachtova

Antimonopolní úřad však zrušil zadávací řízení na druhou část trasy. Rozkladem proti rozhodnutí, který podal pražský dopravní podnik, by se měl nyní zabývat předseda úřadu Petr Mlsna.