Rekonstrukce orloje byla dokončena v roce 2018, po několika letech se loni objevila kritika podoby nové desky kalendária, kterou vytvořil malíř a restaurátor Stanislav Jirčík. Jeho pojetí kalendária, jehož původní verzi vytvořil v roce 1866 Josef Mánes, kritizoval mimo jiné člen Klubu Za starou Prahu Milan Patka, který podal stížnost Památkové inspekci.

Podle následně zveřejněných snímků se nová kopie v řadě detailů liší od originálu a Jirčík mimo jiné výrazně pozměnil podobu některých postav. Malíř se hájil tím, že měl udělat technologickou kopii, kdy není úkolem vytvořit věrnou kopii původního díla. Minulé vedení magistrátu uvedlo, že chce desku vyměnit, stavební firmy však nechtěly uznat reklamaci.

Z následných jednání podle dnes schváleného dokumentu vzešla dohoda, podle které Subterra zajistí stavební část výměny a město nechá vytvořit novou malířskou podobu kalendária.

"Zhotovení nové malby desky orloje by pro objednatele měl zajistit Ateliér restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky Akademie výtvarných umění v Praze, který zajistí potřebnou kvalitu provedení díla," stojí ve schváleném dokumentu. Cena má být předběžně milion korun bez DPH, zhruba stejné náklady by měly být i na straně Subterry za výrobu desky a osazení.

Dosažená dohoda je podle magistrátu schůdnější než vleklý právní spor. "Dohoda o narovnání by již nyní měla vyřešit spor mezi objednatelem a zhotovitelem. Případný soudní spor by byl časově zdlouhavý, přinejmenším v začátku by objednatele zatížil dalšími finančními náklady a výsledek soudního sporu lze očekávat spíše v horizontu let," píše se v dokumentu. Mluvčí města Vít Hofman dodal, že nynější deska zůstane v majetku města a poputuje k ostatním kopiím, které má ve sbírkách Muzeum hlavního města Prahy.

Kalendárium či měsíčník vytvořil Josef Mánes v roce 1866 pro tehdy obnovený Staroměstský orloj. Od roku 1882 na orloji visí kopie díla, originál byl umístěn do muzea, aby netrpěl vlivem počasí.