V rámci modernizace prochází největší změnou právě Nádraží Veleslavín, jehož podoba vznikla z architektonické soutěže. Koleje a celé nástupiště se nově přesune pod zem, což cestujícím velmi zesnadní přestup na metro.

Moderní parametry dostane i celý navazující úsek. Přibude nová zastávka Praha-Liboc, zmodernizovaná stanice Praha-Ruzyně se přesune na opačnou stranu Drnovské ulice. Vlaky výrazně zrychlí. Například v úseku, kde je dnes traťová rychlost 40 km/h, se zvýší na dvojnásobek.

Stavba, která je součástí projektu výstavby železnice na Letiště Václava Havla, vyjde podle předpokládaných nákladů na 10 miliard korun. Práce by měly začít na konci roku 2026 a trvat celkem tři roky.

Modernizované úseky železnice do Kladna už mění svou podobu

Modernizace železnice už na několika úsecích beží naplno. Momentálně rekonstruované úseky Kladno - Kladno-Ostrovec a Praha-Bubny - Praha-Výstaviště se mění k nepoznání.

„Podoba modernizovaných úseků se nám doslova mění před očima a už nyní se můžeme těšit na výsledek. Potřebné stavební úpravy se neobejdou bez nezbytných omezení, ale dokončení každého jednotlivého úseku přinese zlepšení komfortu a bezpečnosti cestování,“ popisuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

close Plánované úseky modernizace trati Praha-Kladno. info Zdroj: Správa železnic zoom_in Plánované úseky modernizace trati Praha-Kladno. V Kladně začaly práce v listopadu loňského roku. Ve stanici Kladno dochází k přestavbě části kolejiště, která se nachází dál od nádražní budovy. V Kladně-Ostrovci se pracuje na technicky náročné přeložce horkovodu.

Ve stanici Praha-Bubny probíhaly první dva měsíce zejména přípravné práce jako kácení dřevin nebo snášení kolejí. V oboře Stromovka byla částečně rozebrána a znovu v jiné poloze postavena historická zeď. Tím došlo k přípravě prostoru pro navazující stavební činnost.

Modernizace železnice z Prahy do Kladna s připojením na Letiště Václava Havla je rozdělena na více než desítku staveb. Negrelliho viadukt prošel rekonstrukcí v letech 2017-2020. Stavba Kladno - Kladno-Ostrovec začala v roce 2022. Během letošního roku má v plánu Správa železnic vyhlásit tendry na práce v úseku Praha-Ruzyně - Praha Letiště Václava Havla a na novostavbě stanice přímo na letišti. 

Od roku 2025 se pak plánuje přestavba tří úseků mezi novou zastávkou Praha-Výstaviště a stanicí Praha-Ruzyně. Na závěr přijde na řadu tzv. zaokruhování, které umožní přímé spojení letiště s Kladnem.

Projekt Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně) bude navržen ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava na období 2021–2027.

Projekt Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně) je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). 

Bez oplocení. Oblouky Negrelliho viaduktu po rekonstrukci v ulici Prvního pluku v plné kráse.