„Původní zadání předpokládalo zpracování technického a dopravě-technologického řešení v pěti vymezených oblastech. Na základě dosavadní práce se vstupy od objednatelů osobní dopravy a nákladních dopravců jsme došli k přesvědčení, že bude nutné do zakázky doplnit prověření přidání kolejových kapacit,“ uvedl mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Konkrétně jde o úsek Praha-Vršovice – Praha-Zahradní Město – Praha-Uhříněves – Říčany/Strančice „včetně prověření bezkolizních napojení nových i stávajících odstavných kapacit v prostoru Michle, Strašnic, Trnkova, Slatin, a to v návaznosti na výhledové pokračování nové rychlé trati od Benešova a vysokorychlostní trati od Běchovic“.

close Původní zájmové směry studie ŽUP. info Zdroj: Správa železnic zoom_in Původní zájmové směry studie ŽUP.

„Nároky na příměstskou dopravu na benešovský směr, který se ukazuje být jedním z nejsilnějších na vstupu do Prahy z hlediska přepravní poptávky, žádají dostatečné kolejové kapacity v uvedeném úseku nad rámec navrženého řešení z předchozí studie proveditelnosti VRT Praha – Brno – Břeclav,“ doplnil Gavenda.

Studie ŽUP má odpovědět na otázku, zda existují „dopravně, technicky, ekonomicky a ekologicky přijatelná řešení“ pro zvýšení kapacity pražské železnice a jaká to jsou. Z dílčích výsledků studie vyplývá, že jediné možné řešení v centru Prahy je situování podstatné části osobní dopravy do nových podzemních kolejových kapacit.

Ve hře jsou tři varianty označené písmeny R, D a V; liší se druhem vlaků, které budou jezdit pod zemí. R počítá se zanořením městských a příměstských linek, v případě varianty D by pod zemí jezdily konvenční dálkové vlaky, možnost V by znamenala budování tunelů pro vysokorychlostní vlaky. Dlouhá léta se mluví především o variantě R, kterou prosazuje město.

O preferovaném řešení bude mít Správa železnic jasno letos v listopadu 2023. Obdobím, v rámci kterého bude investice hodnocena z pohledu nákladů a přínosů, jsou léta 2035 až 2065. Výstavbu lze podle SŽ předpokládat přibližně do roku 2050. Podrobněji psal deník Zdopravy.cz o možných řešeních uzlu Praha loni v červenci.