Soutěž Praha vypsala v zastoupení městské společnosti pro správu nemovitostí TRADE CENTRE PRAHA (TCP). Dlouhodobým záměrem je využít prostory oblouků pod Negrelliho viaduktem pro kulturní a společenské účely. 

V současné době míří projekt k dokončení stavby pilotního oblouku a jeho uvedení do provozu. „Cílem provozu pilotního oblouku bude dle požadavku památkářů a Správy železnic otestovat, jaký má provoz dopad na kulturní památku, jak je energeticky náročný a jaký je zájem veřejnosti i potenciálních nájemníků na obsazení zbylých oblouků,“ řekl radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský. Zprovoznění oblouků a kultivaci v okolí viaduktu vnímá jako velkou příležitost nejem pro Karlín.

Hlavní město a společnost TCP, která bude pilotní oblouk provozovat, chtějí vypsáním soutěže zajistit vytvoření jednotného vizuálního stylu viaduktu, který poslouží pro přehlednou a srozumitelnou komunikaci s veřejností a potenciálními pronajímateli prostor viaduktu.

Zájemci mohou soutěžní návrhy podat nejpozdějí do 29. února tohoto roku. Soutěž bude pouze jednokolová a předmětem je návrh logotypu a grafického řešení prezentace pilotního oblouku, který bude v prvotní fázi zkušebního provozu sloužit jako infocentrum, meeting point a místo pro konání různých kulturních akcí.

Vítěz soutěže zpracuje finální vizuální identitu viaduktu a získá také finanční odměnu ve výši 100 tisíc korun. Další účastníci, jejichž návrhy se na základě rozhodnutí hodnotící komise umístí na druhém a třetím místě, obdrží skicovné 15 tisíc korun. 

Negrelliho viadukt, nazývaný též Karlínský viadukt, je historicky první pražský železniční most a druhý nejstarší dochovaný most přes řeku Vltavu nacházející se v hlavním městě. Mezi lety 2017 až 2020 prošel Negrelliho viadukt rekonstrukcí.