Půjde o nejméně 60 souprav. Witowski odhaduje, že pro provoz na nové trase metra D bude potřeba 16–18 souprav, dalších 53–54 souprav pak pro metro C. Z metra C se přesunou stávající vlaky na trasu B, kde jezdí nejstarší vozy. Ty pak budou vyřazeny.

Linka C je vybrána záměrně, protože na této trase je kvůli vytížení největší potřeba zkrátit intervaly. To jinak než automatizací nepůjde. „Už nyní je kapacita na hraně,“ podotkl Witowski. Automatický provoz má zkrátit špičkový interval ze 115 na 80 vteřin.

Nové vlaky by měly pojmout i více lidí než stávající soupravy. Budou sice stejně dlouhé, ale plně průchozí. Součástí proměny bude i instalace nástupištních stěn. Witowski nechtěl uvést, jaké budou odhadované náklady na nové vlaky.

Prohlídka ražeb a infocentra prvního úseku metra D.
Otevření infocentra metra D. Stanice Pankrác a Olbrachtova dělí pár metrů tunelu

„Náklady bych nerad odhadoval. Doba okolo nás je velmi turbulentní a ty odhady by mohly být velmi nepřesné,“ dodal Witowski.

DPP již na konci loňského prosince oznámil, že najde ve výběrovém řízení firmu, která zmodernizuje zabezpečovací zařízení na trase C.

Tehdejší vedení města odhadovalo v prosinci náklady na asi 1,2 miliardy korun. Modernizace zabezpečení je podmínkou budoucí automatizace provozu.