Málo vídaný počin se podařil vedení tělocvičné jednoty Sokol Nusle Praha. V opatství Emauzy je ode dneška do konce dubna vystavena majestátní tepaná socha sokola, kterou se podařilo kovotepci Karlu Holubovi ve spolupráci s jeho synem Petrem, zrekonstruovat z torza původní sochy a dochovaných fotografií. Původní socha byla stržena nacisty jako symbol zakázaného spolku v roce 1941.

4 roky a 4 měsíce. Od veřejně vysloveného nápadu, po představení veřejnosti.

To je ve stručnosti příběh kovotepecky zpracované sochy sokola, který by se měl o další dva roky později, v roce 2025, vrátit na nuselskou sokolovnu. Tehdy si bude nuselský sokol připomínat 100 let od otevření jejich sokolovny. Vynesení sochy je plánováno jako zlatý hřeb oslav.

Včera byla v opatství Emauzy slavnostně otevřena výstava, která mapuje práci na této soše. Navštívit ji můžete až do konce dubna. Premiéru měl také dokument Miroslava Janka, který detailně mapuje práci restaurátora a sochaře na tomto díle.

Happening pořádaný hnutím Fridays For Future nazvaný Zveřejněte dohodu, dejte stop Turówu.
Před polskou ambasádou v Praze demonstrovali lidé kvůli těžbě v dolu Turów

„Výstava v Benediktinském opatství v Emauzích je příležitostí zblízka si prohlédnout obnovený sokolský symbol, který bude posléze umístěn pro oči diváka v méně přístupné výšce,“ řekl dramatug Miloslav Klíma, který měl na vernisáži slavnostní řeč.

„17. listopadu 2018 jsme měli ples u příležitosti oslav 130 let naší tělocvičné jednoty. Starosta bratr Jiří Rejzek u té příležitosti představil plán na znovuzrození sokola, který byl ozdobou naší sokolovny do roku 1941, než ho strhli nacisté,“ vysvětluje tajemník jednoty František Barac. Z původní sochy se dochovaly jen hlava, drápy a činka, kterou sokol držel v pařátech.

„Za to je potřeba poděkovat našim předkům, zejména tehdejšímu starostovi bratru Rákosníkovi, že úlomky posbírali a pod hrozbou drastických trestů je schovávali. Bez nich by obnova sochy byla mnohem obtížnější,“ podotýká František Barac.

Podle Barace vedení jednoty oslovilo několik potenciálních tvůrců, kteří by takovou práci svedli.

„Nakonec jsme dostali kontakt na pana Karla Holuba, kterému se náš nápad velice líbil. Spolu se synem Petrem se do projektu „opřeli“ a jejich invence a nápady byly naprosto fantastické. Při jednom rozhovoru Karel Holub řekl, že chce, abychom sochu měli pěknou a byli jsme na ni hrdí, což svědčí o jeho nadšení pro tuto práci,“ říká tajemník T. J. Sokol Nusle František Barac.

Na nádherného sokola je možno přispět na transparentní účet

Poctivá kovotepecká práce je samozřejmě finančně nákladná, proto nuselští sokolové založili transparentní účet, na který je možno přispět libovolnou částkou. Peníze budou použity na práci na soše a případně i na rekonstrukci části střechy, kam bude sokol umístěn.

Z otevření veřejné vodíkové plnicí stanice Orlen Benzina v Praze 5.
V Praze otevřeli čerpací stanici pro vodíková vozidla. Teprve druhou v republice

„Za těch předchozích skoro 100 let naše sokolovna neprošla žádnou zásadnější rekonstrukcí, takže vynesení sochy na původní místo chceme spojit i s generální opravou střechy sokolovny, která je na některých místech v havarijním stavu. Nyní musíme každý rok provádět udržovací práce a čištění úžlabí a okapů, abychom předešli větším škodám na dřevěné konstrukci členité střechy. Snažíme se získat finanční prostředky i jinde, v tomto směru máme podporu jak od Magistrátu hlavního města Prahy, tak i od městské části Praha 4. Pokud by se ve sbírce podařilo vybrat více peněz, než je cena práce pánů Holubů a cena vyzdvižení a upevnění sochy v průčelí sokolovny, tak bychom je samozřejmě použili na tento účel. Na opravu střechy vytváříme od roku 2017 finanční rezervu, ale vzhledem k současné situaci je zřejmé, že bychom sami tak náročnou rekonstrukci těžko ufinancovali,“ dodává František Barac.

Transparentní účet u Fio Banky má číslo 2701519058/2010