Paní Magdě je přes devadesát let, i ve svém věku je aktivní a dosud žije sama v bytě na Praze 1. Osobní asistentka Hana ji doprovází na procházkách a pomáhá jí zvládnout domácnost. Petr K. je na péči osobních asistentek závislý téměř ve všem, po několikaměsíční hospitalizaci se vrátil z nemocnice domů zcela imobilní. Oba příběhy spojuje potřeba pomoci ze strany organizací, které poskytují pečovatelskou nebo asistenční službu. Ty ale dlouhodobě bojují s nedostatkem zaměstnanců.

O práci v sociálních službách je minimální zájem. „Samozřejmě hraje významnou roli nižší finanční ohodnocení, než tomu je v mnoha jiných oborech. Ale není to jedinou překážkou. Práce asistentů a pečovatelů je velmi náročná, a to nejen fyzicky, ale i psychicky. Setkávají se s mnoha lidmi s nejrůznějším postižením od malých dětí až po seniory. Navíc jsou pro výkon práce nutné přejezdy do domácností klientů - v létě i v zimě, ve dne a někdy i v noci,“ vysvětluje Jiří Boháček, ředitel organizace Hewer, která poskytuje osobní asistenci.

close Nedostatek pečovatelů a pečovatelek, klientka. info Zdroj: Maltézská pomoc zoom_in Nedostatek pečovatelů a pečovatelek, klientka.

Jak upřesňuje tajemník organizace Prosaz Jiří Roček, problémem je i vysoká fluktuace zaměstnanců, od kterých se očekává vysoká míra nasazení, a fakt, že profese nemá odpovídající společenské uznání a je často vnímána jako podřadná. Zejména v létě je stav kritický, protože si pečovatelé a osobní asistenti vybírají dovolené.

Osobní asistenti nebo pečovatelé pomáhají klientům s cestami k lékaři nebo na procházky, při zajištění chodu domácnosti, při přípravě jídla, s osobní hygienou. Klienti upoutaní na lůžka pak potřebují pomoc při polohování nebo s hygienou přímo na lůžku a podáváním jídla. Cena služby se v Praze pohybuje kolem 130 až 150 korun za hodinu.

Stovky klientů na čekacích listinách

Pražské organizace podle slov jejich šéfů nemohou neomezeně přijímat nové klienty a zpravidla mají kapacity naplněné. Zájemci o pomoc tak končí na čekacích listinách.

Kritický nedostatek pracovníků se organizace snaží řešit různými způsoby. „Nabízíme našim zaměstnancům především přátelské a respektující prostředí. Snažíme se dávat asistentkám a asistentům najevo, jak je jejich práce důležitá a jak si jí vážíme. Bez nich bychom nepomohli nikomu. Ale je samozřejmé, že z dobrého pocitu člověk účty nezaplatí, takže se snažíme jim v rámci našeho rozpočtu nabídnout co nejvyšší mzdu,“ vysvětluje vedoucí pražského centra Maltézské pomoci Radka Vališková.

Některé organizace nabízejí ve mzdě osobní ohodnocení, týden volna navíc, odborné semináře nebo příspěvek na dopravu. „Jsme nezisková organizace, která na provoz sociální služby dostává finanční prostředky na základě zpracovaných žádostí o dotace od ministerstva práce a sociálních věcí, hlavního města Prahy a některých městských částí, které jsou většinou vypláceny v průběhu celého roku. Vzhledem k tomu, že i několik málo měsíců před koncem daného roku ještě přesně nevíme, kolik prostředků obdržíme, není možné zavádět trvalé benefity, které by poté mohly ohrozit celoroční chod služby,“ upřesňuje vedoucí služby Melius Milada Andělová.

Většina pečujících pochází z rodin

Organizace A DOMA poskytuje kromě terénní sociální služby i podporu rodinným příslušníkům, kteří se o své blízké starají doma. Jde o tak zvané Středisko pro pečující.

„Poskytujeme podporu a pomoc neformálně pečujícím, kteří zajišťují významnou roli při péči o nemohoucí osoby, například o lidi se zdravotním postižením nebo seniory. Neformální péče je definována jako pomoc osobě, která není z hlediska zdravotního stavu či věku schopna postarat se sama o sebe a potřebuje pomoc druhé osoby, 80 procent péče se přitom odehrává v rodině,“ vysvětluje ředitelka organizace Jitka Zachariášová a dodává, že se podařilo vytvořit unikátní inovativní metodu Rodinného průvodce, tedy člověka, který se dokáže vcítit do pečujícího nebo rodiny v obtížné situaci a dlouhodobě mu pomáhá najít řešení v péči o blízkého.

Na říjen chystá organizace také konferenci, kde mají odborníci promluvit o propojení zdravotních a sociálních služeb.