Aktuálně bude volit přísedící pro obvodní soud Prahy 2 zastupitelstvo druhé městské části. Kandidovat může téměř každý, podmínky nejsou zvlášť přísné. „Předpoklady pro tuto funkci jsou státní občanství České republiky, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zkušenosti a morální vlastnosti dávající záruku, že přísedící bude svou funkci řádně zastávat,“ stojí na webu Prahy 2.

Kromě toho musí být zájemcům alespoň 30 let a podmínkou je též trvalý pobyt nebo pracoviště v dané městské části. Uchazeči narození před 1. prosincem 1971 mají ještě o dvě povinnosti navíc, musejí doložit negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení.

Kandidáty pro pražské obvodní soudy vybírají městské části, pro městský soud pak zastupitelstvo magistrátu. „V praxi to vypadá tak, že zájemci o funkce přísedících se hlásí na příslušné městské části či pražském magistrátu. Příslušné úřady nám dají kandidáty k vyjádření,“ popsala mluvčí městského soudu Markéta Puci. 

Opakování mandátu u lidí 70+?

O práci se podle ní nehlásí jenom senioři, ale často i mladí lidé. „Jenže většina zástupců z druhé zmíněné skupiny bohužel po krátké době zjistí, že funkce přísedícího u našeho soudu je vysoce časově náročná a že je zaměstnavatel nebude uvolňovat. Pro náš soud jsou proto klíčoví přísedící z řad občanů v důchodu,“ uvedla Puci.

Doplnila, že magistrát v uplynulých čtyřech letech odmítal, aby přísedící nad sedmdesát let věku opakovali svůj mandát. „Doufáme, že tato praxe by se s novým obsazením zastupitelstva mohla změnit,“ podotkla mluvčí.

Přísedící zasedají v senátu vedeném profesionálním soudcem. Při rozhodování platí rovnost hlasů, takže mohou profesionálního soudce i přehlasovat. Mají také nárok na odměnu, která činí 150 korun za každý jednací den. „Přísedící by zpravidla neměli zasedat více než 20 dnů v kalendářním roce,“ informovala radnice Prahy 2.