Za poslední dekádu nebyla k dispozici žádná data o sexualitě obyvatelstva ČR. V Česku přitom mezi lety 1993-2013 probíhaly unikátní průzkumy tohoto typu, realizované pražským Sexuologickým ústavem 1. LF a VFN. Proto byla ve spolupráci s agenturou MindBridge koncem března úspěšně dosbírána data k reprezentativnímu průzkumu CZECHSEX.

Celkem bylo sesbíráno 4 660 odpovědí online a 2 009 odpovědí osobním dotazováním. Mezi zjišťovaná témata patřilo například seznamování, vztahy, sexuální well-being, potíže v sexuálním fungování, parafilní preference, sexuální milníky, masturbace a frekvence sexuálních aktivit, ale i sexuální násilí, chemsex, pohlavně přenosné nemoci, LGBTQ+ témata, konzumace pornografie a sexuální aktivity online nebo postoje ve společnosti k těmto tématům.

Sexuální násilí zažije téměř třetina žen

I s ohledem na nedávnou kauzu týkající se bývalého poslance Dominika Feriho hýbe téma sexuálního násilí ve společnosti více, než kdy dříve. Podle Českého statistického úřadu, který sbírá data z Policejního prezidia, se jen v roce 2022 pražská policie zabývala 153 případy znásilnění. Celorepublikově registruje policie 880 případů trestného činu znásilnění. Podle údajů za jednotlivé kraje ale Praha se svým číslem výrazně převyšuje.

Kateřina Klapilová o metodách průzkumu a prvních závěrech | Video: Deník/Eliška Stodolová

Podle předběžných výsledků aktuálně prezentovaného průzkumu bylo hrozbami nebo násilím k sexuálním aktivitám někdy v životě donuceno 16.8 % žen a 4.9 % mužů v republice. To je 896 720 žen a 254 141 mužů v přepočtu na počet obyvatel. Kromě toho má minimálně 29.9 % žen a 16.9 % mužů zkušenost s nevyžádaným kontaktem se sexuálním záměrem (například osaháváním), to je v přepočtu 1 595 948 žen a 876 526 mužů.

Oběti se násilí stále bojí ohlásit

„Z našich dat také vyplývá, že u žen, které zažily sexuální násilí, se to u 19 % z nich poprvé stalo ve věku mladším než 15 let. U mužů je to u 7.5 %. K nejvíce alarmujícím výsledkům patří to, že oběti v drtivé většině případů sexuální obtěžování a znásilnění nenahlašují na policii. V našem vzorku uvedlo 93.1 % žen a 98 % mužů, že situaci nenahlásilo. Mezi nejčastější důvody, proč oběti situaci nehlásili na policii, patří nevyhodnocení situace jako znásilnění (u 42.4 % žen a 58.4 % mužů) a na druhém místě stud (29.3 % žen a 14.7 % mužů),“ popisuje vedoucí Centra pro sexuální zdraví a intervence NUDZ a hlavní metodik průzkum Kateřina Klapilová.

Odborníci nyní budou získaná data zpracovávat a postupně prezentovat zjištěné závěry. Zkoumat budou i sexuální násilí z hlediska krajů. V průběhu roku tak budou k dispozici i konkrétní čísla týkající se sexuálního násilí v metropoli.

O průzkumu:

- Celonárodní reprezentativní průzkum sexuálního chování a well-beingu obyvatel České republiky, neboli CZECHSEX je realizován Centrem pro sexuální zdraví a intervence v rámci Národního ústavu duševního zdraví.
- Data mapují témata: seznamování, vztahy, potíže v sexuálním fungování, parafilní preference, sexuální milníky, masturbace a frekvence sexuálních aktivit, sexuální násilí, chemsex, pohlavně přenosné nemoci, LGBTQ+ témata, konzumace pornografie a sexuální aktivity online nebo postoje ve společnosti k těmto tématům.
- Sběr dat se uskutečnil dvěma způsoby. Online formou a osobním dotazováním. Respondenti byli vybírání na základě pohlaví, věku, vzdělání, místa a velikosti bydliště.
- Celkem bylo sesbíráno 4660 odpovědí online a 2009 odpovědí osobním dotazováním.
- Jedná se o předběžné závěry. Výsledky průzkumu budou odborníci zpracovávat v průběhu celého roku.