Hodina Země je každoroční mezinárodní akce založená Světovým fondem na ochranu přírody. Prvním, kdo chtěl netradičním způsobem upozornit na změnu klimatu, byla australská opera v Sydney v roce 2007. Postupně se vždy poslední sobotu v březnu zapojovala další města po celém světě. Praha se už v minulých letech této mezinárodní akce zúčastnila vypnutím osvětlení vybraných památek. Poprvé to bylo v roce 2012.

Loni se zapojilo 187 zemí světa

„I letos se hlavní město Praha připojí k mezinárodní akci, která připomene vážnost problému globálního oteplování, na které bylo poukázáno již v roce 2007. Změnu klimatu pociťujeme v posledních letech i u nás a jsem rád, že i hlavní město Praha schválilo Strategii adaptace na klimatickou změnu a začaly se podnikat první kroky v přípravě města na probíhající změny klimatu. Jde hlavně o snižování negativních dopadů klimatické změny přírodě blízkými opatřeními, kdy začleněním vodních prvků a navýšením zelených ploch dochází právě díky přirozeným vlastnostem vegetace ke zlepšení. Výpary ze zeleně, z keřů a stromů poskytují i stín. Díky tomu dochází k ochlazení a zadržení srážkové vody v půdních vrstvách a vodě v podzemí,“ řekl náměstek primátora Petr Hlubuček.

Česko se účastní od roku 2010. Do loňského happeningu se zapojilo přes sto měst, obcí, památek a dalších subjektů. Na celém světě se zúčastnilo 187 zemí, zhaslo 3 tisíce památek a připojily se miliony jednotlivců a organizací.