„Hlavní město Praha se jako účastník řízení proti rozhodnutí odvolalo," uvedl Novotný. „Projekt je v rozporu s územním plánem," doplnil. Aby mohl majitel postavit nový dům, potřebuje kromě demoličního povolení a územní rozhodnutí získat ještě stavební povolení. Proti všem těmto rozhodnutím se mohou účastníci řízení odvolat.

O možnost zbourání nárožního domu, části technologických přístaveb hotelu Jalta a části torza bývalé tiskárny v Opletalově ulici již majitel, kterým je firma Flow East, stavební úřad zažádal. Úřad o tom ale podle dostupných informací zatím nerozhodl.

Dům by měl mít devět nadzemních podlaží, tedy o dvě patra víc nežsousední objekty. Dvě horní patra mají postupně ustupovat do pozadí. Půdorysně má tvořit písmeno L. Budova má dále mít tři podzemní podlaží. V horním z nich a ve dvou nadzemních podlažích mají být podle plánů obchody, ve zbytku nadzemní části budou kanceláře.

Kolem projektu se už řadu měsíců vedou vzrušené debaty a proti bourání se několikrát demonstrovalo. V červenci ale ministryně kultury v demisi Alena Hanáková rozhodla, že dům nebude památkově chráněn, cožotevřelo cestu k žádosti o jeho demolici.

Firma vlastní dům od roku 1994. Náklady na projekt včetně nákupu pozemku a budovy prý dosahují miliardy korun; druhou miliardu má stát nová stavba, která se má jmenovat Květinový dům.