Právě na 21. prosinec připadají dvě jubilea, jež se s generálmajorem Pernickým pojí: 18. výročí jeho úmrtí (v roce 2005) a také uplyne 79 let od seskoku výsadku parašutistů Tungsten, vyslaného na území tehdejšího protektorátu (1944), jehož byl nejen členem, ale i velitelem. Vše se bude připomínat od 11 hodin u pomníku na Brandejsově náměstí, upozorňuje starosta městské části Petr Hejl (Sdružení občanů Suchdola).

„V letošním roce si dále připomeneme 10. výročí odhalení pomníku, který vznikl z velké části díky finanční účasti suchdolských občanů,“ upozornil.

Starosta Hejl dále uvedl, že vedle představitelů armády a politiků (mezi nimiž nemá chybět ani aktuální hlava velvyslanectví Ukrajiny v Praze, chargé d'affaires ad interim Vitalij Usatyj) pohovoří také historik a ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík. Duchovní promluvu s modlitbou přednese farářka evangelického sboru v Dejvicích Saša Jacobea.

Právě se Suchdolem na severu metropole byla spojena významná část života valašského rodáka Pernického. Od roku 1960 žil na tamních Výhledech. Předtím ale stačil nasbírat zážitky a zkušenosti, které by vystačily na několik životů. Vojákem se stal už v roce 1934, kdy si zvolil kariéru důstojníka československé armády a začal působit u dělostřelců. Pak se proslavil zejména bojem proti nacistům za druhé světové války.

Dvoučlenná paraskupina Tungsten, která na území protektorátu působila od 21. prosince 1944, kdy byla nedopatřením vysazena do neznámé zasněžené krajiny na Kutnohorsku, měla za úkol v rámci působení na Českomoravské vrchovině především navádět letadla shazující vojenský materiál, ten přijímat a připravovat pro povstání v závěru války. V oblasti nasazení pak také velel povstalcům bojujícím proti Němcům.

close Suchdolské vzpomínky na parašutistu Rudolfa Pernického. Na snímku fotografie Rudolfa Pernického z roku 1948, kdy ukončil studium na Vojenské akademii v Praze. info Zdroj: archiv městské části Praha-Suchdol zoom_in Suchdolské vzpomínky na parašutistu Rudolfa Pernického. Na snímku fotografie Rudolfa Pernického z roku 1948, kdy ukončil studium na Vojenské akademii v Praze.

Později pokračoval ve svém působení v armádě a působil na ministerstvu národní obrany; v hlavním městě také studoval Vysokou válečnou školu. Pak však přišlo zatčení na podzim roku 1948 – a v následujícím roce byl rovněž v metropoli souzen komunistickou justicí.

Za údajnou velezradu, úklady proti republice a neoznámení trestného činu dostal 20 let vězení – přičemž součástí verdiktu bylo také rozhodnutí o odnětí hodnosti a titulů, včetně inženýrského, ztrátě vyznamenání a dočasně i občanských práv. Nejprve pobýval ve věznicích, pak téměř osm let pracoval v uranových dolech: vedle Jáchymova také v Příbrami-Bytízi. Propuštěn byl v rámci amnestie v roce 1960 – a od té doby bydlel v Suchdole. Odtud nejprve dojížděl do zaměstnání v dělnických profesích; od roku 1968 byl až do odchodu do důchodu v roce 1970 úředníkem.

„V roce 1990 mu byly vráceny všechny vojenské pocty a byl povýšen do hodnosti plukovníka. O rok později byl jmenován generálmajorem ve výslužbě,“ konstatoval starosta Hejl. Připomněl dále, v že v letech 1990 až 1992 byl Pernický předsedou Konfederace politických vězňů a poté se stal jejím čestným předsedou.

Vedle vyznamenání řádem Bílého lva I. stupně, který přebíral dva měsíce před úmrtím, na něj s uznáním pamatovali i Suchdolští. „V prosinci 2013 obdržel in memoriam čestné občanství městské části Praha-Suchdol, 21. prosince 2012 byl odhalen základní kámen budoucího pomníku a o rok později byl pomník na Brandejsově náměstí odhalen,“ uvedl starosta. Oceňuje, že památník, který z mrákotínské žuly vytesal podle vlastního návrhu Petr Lacina, vznikl díky významné finanční podpoře místních.