Finanční prostředky budou poskytnuty způsobem jako v předchozích obdobích. Čtvrtina z uvedené částky, tj. 14,79 milionu korun, je určena pouze na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působící na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích.

Další čtvrtinový podíl z určené částky, tj. ve výši 14,79 milionu Kč, tvoří finance určené na sport a zbývající polovina, tj. finanční prostředky ve výši 29,59 milionu korun, podpoří kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.

Počet heren se dále snižuje

„Procento finančních prostředků, které jednotlivé městské části hlavního města Prahy obdrží, je stanoveno podle počtu jejich obyvatel. Tento systém již nemotivuje radnice k dalšímu udržování hazardu na jejich území. V příštích letech lze očekávat snižování příjmů hlavního města Prahy, úměrných snižování počtu povolených herních zařízení, neděje se tak ale dramaticky skokově, i když jsme zaznamenali za období posledních čtyř let pokles heren z 391 na 51,“ uvedla náměstkyně primátorky Eva Kislingerová.

Hlavní město Praha inkasovalo část dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši 116,5 milionu korun a dále část dílčího odvodu z ostatních druhů loterií a jiných podobných her ve výši 75,8 milionu korun za období od 1. října do 30. prosince 2017.