Druhý srpnový den si připomínáme památku obětí holocaustu Romů. Během 2. světové války byli Romové z různých evropských zemí vězněni v takzvaném cikánském táboře v komplexu koncentračních táborů Auschwitz-Birkenau. Sem bylo postupně internováno přes 22 000 mužů, žen a dětí. O osudu této části Osvětimského lágru bylo rozhodnuto již v roce 1944. Práceschopné osoby byly přeřazeny - muži do Buchenwaldu, ženy do Ravensbrücku. Zbylých téměř 3000 vězňů „cikánského tábora“, mezi nimiž byli hlavně starci, nemocní, ženy a děti, bylo v noci z 2. na 3. srpna 1944 nahnáno do plynových komor a zavražděno.

„Utrpení romského národa za nacismu je majoritě stále takřka neznámé. Nemluví se o něm, nepíše se o něm v učebnicích, proto jakoby neexistovalo. Myslím, že postarat se o to, aby oběti této hrůzné zvůle byly řádně uctěny a aby se o Porajmos, tedy holocaustu Romů, mluvilo se stejnou oprávněnou vážností, jakou v tomto kontextu požívají ostatní oběti, je úkolem mé generace,“ říká David Tišer, ředitel pořádající organizace ARA ART, který se zároveň ujal režie večera, složeného ze scénického vyprávění příběhu přeživšího pamětníka, romské hudby a předčítání jmen obětí.