Zvířátko bylo zesláblé a vyhladovělé potulovalo během dne v Praze 6. V záchranné stanici, kterou přes příspěvkovou organizaci Lesy hl. m. Prahy od roku 2012 provozuje pražský magistrát, dostalo evidenční číslo 5000. Dosud bylo nejvíce přijatých ježků v roce 2016 - tehdy jich veterináři přijali 557. Každým rokem se však podle magistrátu zvyšuje počet zásahů a ošetřených zvířat.

Našli jste ježka?
Stanice provozuje nonstop telefonní linku 773 772 771, na které lze nahlásit zraněného živočicha nebo konzultovat otázky týkající se volně žijících živočichů a péče o ně.

„Ukazuje to, že se čím dál více obyvatel Prahy zajímá o své okolí a v případě nálezu zraněného živočicha již ví, kam se obrátit o pomoc. Velký počet přijatých pacientů však odráží i nelehkou situaci volně žijících živočichů v metropoli, kde se dostávají do těsné blízkosti lidí a všech civilizačních nástrah, které s činností člověka souvisejí,“ uvedl mluvčí Vít Hofman v tiskové zprávě.

Podle Hofmana se ježci do záchranné stanice dostávají nejčastěji jako osiřelá nesamostatná mláďata: „Velmi častá jsou i jejich různá zranění, jako například od střetu s autem, posekání od sekaček či pokousání psy. Vyskytují se i otravy chemií, která se používá na polích či zahradách.“

A proč ježci patří k nejčastějším savčím pacientům záchranné stanice? Není to tak, že by jich bylo v přírodě tak moc, ale jelikož rádi žijí v blízkosti lidí, stávají se bohužel často nechtěnými oběťmi střetu s lidskou civilizací.

Projekt Kamarád ježek

Podle výzkumů odborníků se například v Anglii snížila populace ježků za posledních dvacet let na polovinu. Obecně v Evropě ježci mizí z volné krajiny, což je způsobeno změnou zemědělské půdy, úbytkem rozmanitosti v ní a zánikem vhodných ježčích biotopů - remízků, křovin a roztroušené zeleně. Savci s bodlinami na zádech – kde navzdory některým ilustracím nemají jablko – se proto uchylují blíže člověku, protože rozmanitost hledají v parcích a zahradách.

Fotogalerie: Operace ježka

„Na důležitost ježků v naší přírodě upozorňuje také projekt Lesů hl. m. Prahy - Kamarád ježek, jehož posláním je seznamovat děti pražských základních a mateřských škol se životem těchto hmyzožravců. Již pátým rokem zamíří několik ježků s nízkou hmotností na přezimování do škol, kde se o ně žáci s učiteli postarají. Během jara pak ježky vypustí zpět do volné přírody. Považuji tento ekovýchovný projekt za velmi důležitý, protože v dětech podporuje kladný vztah k přírodě i ohleduplnost ke svému okolí,” prohlásil primátorův náměstek pro životní prostředí Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu/STAN).