Podle informací Ministerstva dopravy se v letošním roce týkala výměna řidičských průkazů celkem 875 tisíc lidí, téměř čtvrt milionu zbývá a z toho více než třicet tisíc z nich právě v Praze. Ministerstvo i Magistrát hlavního města Prahy doporučují lidem s výměnou neotálet, aby se vyhli předvánočnímu shonu na úřadech. 

O nový průkaz si je možné zažádat na kterémkoliv z 206 obecních úřadů s rozšířenou působností v České republice, výměna se neváže na trvalé bydliště.

 Kvůli vysokému počtu žadatelů o výměnu řidičského průkazu přistoupil registr řidičů Margistrátu hl. m. Prahy na rozšíření své úřední doby na dvě soboty, 11. a 25. listopadu v době od 8:00 do 13:00 hodin. Tyto dva dny jsou ale určené výhradně pro podání žádosti o vydání průkazu nebo výdej již vyrobeného. 

close O výměnu řidičského průkazu můžete zažádat také elektronicky. info Zdroj: Radim Šlezingr zoom_in O výměnu řidičského průkazu můžete zažádat také elektronicky.

Zájemci mohou také využít elektronické žádosti prostřednictvím Portálu občana. Od 3. listopadu není potřeba pro odeslání žádosti na Portálu dopravy mít zřízenou datovou schránku. Stačí se pouze přihlásit do Portálu dopravy a v něm odeslat žádost o řidičský průkaz.

„Vycházíme vstříc zájemcům o výměnu řidičských průkazů, kterých je opravdu velké množství a ve stávajících úředních hodinách není kapacita je obsloužit. Nabídli jsme pro ně proto navíc dvě soboty, kdy si mohou záležitost vyřídit. Preferujeme však vyřízení výměny online. Rovněž děkuji všem zaměstnancům, kteří nad rámec své pracovní doby půjdou v sobotu do práce,“ říká Martin Kubelka, ředitel Magistrátu hl. m. Prahy.

Pomocí Portálu občana je také možné se objednat na standartní úřední den nebo si ověřit vytížení jednotlivých pracovišť a přepážek. 

Praha vydala k 30. září už 81 364 průkazů, jen 20% z nich však bylo vyřešených žádostí online.