V příštích letech má právě zde vyrůst zázemí silničářů: středisko dálniční údržby pro východní část Pražského okruhu, kde se budou dostavovat nové úseky, a pro počátek dálnice D1. V části chystaného areálu, s jehož výstavbou se počítá od roku 2025 nebo 2026, také má sídlit dálniční policie.

Dokončena by stavba měla být po dvou letech – tedy v roce 2027 nebo roku následujícího. V sousedství areálu dálniční údržby pak mají vzniknout ještě objekty pro sídla krajské kriminálky a záchranné služby.

Stavbu zastavily demonstrace

Před změnou poměrů v roce 1989 se na okraji Říčan rozjela stavba velké věznice. Po sametové revoluci však slavil úspěch tlak místních, kteří se vznikem nápravného zařízení (jak se ještě před pětatřiceti lety běžně říkalo) nesouhlasili. Hned v roce 1990 se konaly početně navštívené demonstrace, odmítající stavbu obří věznice jako pozůstatek moci Komunistické strany Československa.

Poté, co se radnici (tenkrát ještě národnímu výboru) podařilo přesvědčit ministerstvo spravedlnosti k zastavení stavby, následovaly úvahy, co s areálem a jeho rozlehlými pozemky dál. Plány na možnou dostavbu věznice ještě nějaký čas nebyly úplně mrtvé, ale stavební ruch se už neobnovil. Další nápady, jak využít rozlehlou plochu v majetku státu, pak střídaly možné využití rekreační, průmyslové i stavební.

Došlo tak třeba na myšlenku vybudovat závodiště minikár. Logicky se objevil i záměr postavit logistický areál, tedy skladové haly; případně i s lehkou výrobou. Nebo zřídit recyklační linku s drtičkou zpracovávající stavební suť. Nápady však byly mnohem rozmanitější, přičemž se neobjevovaly pouze podnikatelské záměry.

Rozjely se také přípravy k uskutečnění plánů na vznik středočeského ředitelství Policie ČR v souvislosti se zamýšleným přesunem jeho pracovišť z Prahy: z policejního areálu na Zbraslavi i z dalších míst včetně vinořského zámku.

Železná historie, živá současnost

Někdejší staveniště s připravenou částí konstrukce zůstávalo po tři desetiletí opuštěno. Co se v té době na místě odehrávalo, shrnuje říčanské muzeum ve vzdělávacím videu pro školáky: „Beton začal obrůstat mech, tráva a stromy. Na zdech postupně přibývala graffiti – a místo se stalo prostorem, kam chodí lidé fotit a natáčet videa.“ Muzeum také připomnělo, že v rámci stavebních prací z osmdesátých let byly v zemi objeveny tavicí pece na železo z doby germánského osídlení; z prvního či druhého století našeho letopočtu. Archeologové dokonce našli pozůstatky deseti „dílen“ se třemi desítkami pecí!

| Video: Youtube

Zajímavé také je, jak se mezi kvanta betonu začala vracet příroda. A ne jen rostliny, křoviska a stromky či hmyz; rovněž živočichové. Usídlili se tam například ještěrky, užovky, ledňáčci – a dokonce se v zatopené spodní části objektu zabydlely ryby. Zahájení demolice tak předcházel odchyt spojený s přemístěním živočichů do bezpečné vzdálenosti, doprovázený i instalací zábran zamezujících jejich návratu.

Garáže pro techniku i sklad soli

Nakonec zvítězila myšlenka vybudovat zde nové středisko dálniční údržby (s jehož výstavbou se prý původně počítalo v Běchovicích, kde by však bylo nutné vykupovat pozemky). I tento záměr se postupně vyvíjel – zejména v souvislosti s tím, v jakém rozsahu by se součástí budoucího komplexu měly stát případné základny složek integrovaného záchranného systému.

Samotní silničáři zde budou mít garáže techniky, dílny pro opravy i údržbu, a to nejen vozidel, ale i dalšího vybavení, myčku vozidel, sklad posypové soli včetně zařízení pro výrobu solanky (solného roztoku pro skrápění vozovky v rámci zimní údržby). Nemůže však chybět ani administrativní budova se zázemím pro pohotovostní řidiče čekající na pokyn k výjezdu. Součástí komplexu pak budou i další objekty jako čistírna odpadních vod nebo požární nádrž.

Tomu všemu je však třeba vytvořit místo demoličními pracemi. „Zhotovitelem je Dekonta,“ informoval generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Akce za šest milionů korun má být podle smlouvy dokončena v únoru, nicméně podle předpokladů by hotovo mohlo být ještě letos. Práce zlevní prodej ocelových výztuží z likvidovaných konstrukcí. Samotný beton zůstane na místě: po nadrcení poslouží k vyrovnávání terénu a zásypům v rámci budoucí stavby.