Celkem dvacet soutěžník návrhů vyhodnocovala loni v prosinci porota tvořená nezávislými odborníky a zástupci městské části. Původním vítězem se stal návrh s názvem Trubka od autorů ze Studia Polytonal (Jiří Deyl, Tran Anh Tuan a Adam Zaječek). Jejich koncept pracoval s vodními a světelnými prvky. Během následného jednání zástupců městské části společně s autory se ale ukázalo, že realizace vodních prvků by v daném místě byla technicky obtížně proveditelná.

„Navzdory oboustranné snaze se nám společně s autory vítězného návrhu nepodařilo najít alternativní řešení, které by neobsahovalo vodní prvky. Vítěz se nakonec rozhodl přenechat realizaci uměleckého díla autorovi, který v soutěži se svým návrhem skončil na druhém místě,” říká Pavel Křeček, radní Prahy 3 pro oblast kultury a závislý člen poroty.

Jednání tedy budou pokračovat s druhým v pořadí a tím je právě Vít Šimek, který na návrhu spolupracoval s Karolínou Hausenblasovou. Jejich koncept je založen na práci se sětlem, což zajišťují zrcadlové stěny podél vyústění Žižkovského tunelu. 

„Návrh si klade za cíl vytvoření permanentního, interaktivního uměleckého díla, které se stane součástí veřejného prostoru Tachovského náměstí. Zrcadlové stěny dostávají do jinak poměrně úzkého koridoru klesajícího k tunelu více světla, prostoru a dynamiky. Dílo interaguje s člověkem přicházejícím z Karlína stejně tak jako s chodcem či cyklistou přijíždějícím z opačného směru,” popisuje umělecký záměr autor návrhu Vít Šimek.

„Musíme se nyní domluvit s autorem návrhu na jeho dopracování, následně je nezbytné zajistit financování samotné realizace díla. Potřebné finance chceme získat z magistrátního programu Umění pro město, z něhož byly čerpány prostředky již pro samotnou výtvarnou soutěž. Cena díla by neměla překročit částku 3,5 milionu korun,” doplňuje radní Pavel Křeček.

| Video: Youtube

K dokončení revitalizace Tachovského náměstí by mělo dojít na přelomu letošního a příštího roku. Pokud půjde vše podle plánu, vyústění tunelu by se mohlo dočkat uměleckého díla v první polovině roku 2024.

Všechny návrhy z výtvarné soutěže budou už brzy k vidění v prostorách Infocentra Prahy 3. Vernisáž výstavy proběhne v úterý 6. června od 18 hodin, expozice pak bude přístupná do 30. června 2023.