„Cílem rekonstrukce je dát rybník do pořádku, protože technicky jeho hráz a bezpečnostní přeliv již nevyhovovaly. Touto rekonstrukcí se také zlepší kvalita vody, zejména se sníží množství sinic. Pražané tak získají další vodní plochu k rekreaci a ke koupání,“ uvedl v tiskové zprávě primátorův náměstek Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu/STAN).

V současné době už stroje zbouraly původní poškozený bezpečnostní přeliv, nákladní automobily odvážejí sediment. Do konce letošního roku bude odvezeno podle magistrátu zhruba třicet tisíc kubíků. „V některých místech je totiž vrstva sedimentu vysoká i více než jeden a půl metru,“ objasnil mluvčí Vít Hofman.

V rámci oprav rybníka bude provedena také generální rekonstrukce stávající výpusti a bezpečnostního přelivu. „Návodní líc hráze bude přesvahován do pozvolnějšího sklonu a opevněn kamennou dlažbou. I ostatní rekonstruované objekty budou obloženy kamenem a přelivná hrana bezpečnostního přelivu bude vytvořena z tvarových kamenů – tzv. kamenořezů. Vzniknou zde i ptačí ostrovy, které budou poskytovat klid a zázemí pro život a rozmnožování mnoha druhů ptáků a dalších živočichů,“ popsal mluvčí Hofman.

Praha získala Šeberák do vlastnictví v roce 2017 od soukromého majitele a hned zahájila projektovou přípravu započaté rekonstrukce, pravomocné stavební povolení bylo vydáno na jaře 2019. V boji proti sinicím už hlavní město nechalo odbahnit a rekonstruovat rybníky Olšanský a Nový, které se nacházejí na jeho přítocích. „Opětovné napuštění rybníka se předpokládá v průběhu příštího roku. Celkové náklady na rekonstrukci jsou osmnáct milionů korun,“ dodal náměstek Hlubuček.