Přeměna náměstí Jiřího z Poděbrad začala v lednu a provázela jí nevole občanů, kteří si stěžovali na nedostatek informací. Město, které za rekonstrukcí stojí, několik prvních týdnů nezveřejnilo harmonogram. Nyní se ale už jede podle plánů.

V první fázi probíhá revitalizace prostranství před kostelem Nejsvětějšího srdce páně, kvůli které se přesunuly i oblíbené farmářské trhy. Ty jsou nově umístěné přímo vedle kostela, nedaleko dětského hřiště. Jak rekonstrukce pokračuje, dělníci uzavírají další a další veřejná prostranství. Od půlky dubna je uzavřené i prostranství před vstupem do metra při ulici Slavíkova, kde dělníci budují nový chodník. Stejně tak se zábor rozšířil za kostelem.

„Cesta je pouze pro zásobování a návštěvy zázemí kostela! Při průchodu dbejte zvýšené opatrnost,“ hlásá nápis v prostoru za kostelem, kde je nyní pouze bahnitá cesta. Revitalizace tu bude na etapy probíhat až do konce roku.

Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad v květnu 2024 | Video: Deník/Eliška Stodolová

V uzavřených oblastech oplocených pletivem probíhá obnova kompletní plochy náměstí, včetně technické infrastruktury, mobiliáře, ploch chodníků po obvodu náměstí a přilehlé ulice Lucemburská.

„Součástí návrhu je také zlepšení způsobu zavlažování a zkvalitnění zelených ploch, včetně vybudování retenční nádrže a výsadby alejí platanů,“ informují investor – hlavní město Praha. Pro výsadbu nových stromů museli být vykáceny některé ze starších stromů, které byly podle odborníků za hranicí své životnosti.

Bezbariérový výtah otevře v létě

Současně s obnovou náměstí probíhá i vybudování bezbariérového vstupu do metra při zastávce Jiřího z Poděbrad. Zastávka byla kompletně zrekonstruována a otevřena na podzim. Vybudování bezbariérového výtahu vzdáleného několik desítek metrů od hlavního vchodu ale trvá déle. Podle pražského Dopravního podniku byly v uplynulém období uvedeny do provozu bezbariérové přístupy do stanic Opatov a Karlovo náměstí. Na financování těchto bezbariérových zpřístupnění byla získána podpora z fondů EU v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad a okolí - především metro. Pořízeno dne 6. 5. 2024 | Video: DEník/Eliška Stodolová

Podle plánu byla další na řadě právě zastávka Jiřího z Poděbrad. „Přesný termín otevření zatím nevíme, ale bude to na přelomu června a července. Na stavbě nemáme žádný zádrhel, jde to podle plánu. Samozřejmě bude záležet na uvedení stavby do zkušebního provozu a rozhodnutí DESÚ,“ upřesnil Deníku mluvčí Dopravního podniku, který je investorem stavby, Daniel Šabík. Zmiňovaný Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) je letos nově vzniklý úřad, který souvisí s novým stavebním zákonem.

„Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) je novým speciálním úřadem, který bude povolovat klíčové stavby dopravní a energetické infrastruktury. Smyslem je, aby u takto velkých a specifických staveb byl jeden úřad, který bude stavby povolovat a který bude mít dostatek odborníků, kteří se na takové stavby specializují a velmi dobře je znají,“ uvádí na vysvětlenou úřad s tím, že smyslem má být urychlení povolovacích procesů.

Obnova Jiřáku potrvá další dva roky

Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad má celkem trvat necelé tři roky. V rámci první etapy má být upraveno i prostranství před základní školou. Stavební práce jsou naplánované na léto, kdy je škola pro žáky zavřená. Po dokončení této části obnovy se do oblasti na čas vrátí i farmářské trhy, které jsou nyní umístěné vedle kostela.

Další etapy jsou naplánované na rok 2025 a 2026. V rámci nich má projít úpravou i dětské hřiště vedle kostela, která dětem přinese nové herní prvky. Právě oblast dětského hřiště a prostor vedle kostela bude procházet rekonstrukcí příští rok. V poslední fázi v roce 2026 má být již kompletně dokončené prostranství před kostelem i vedle kostela, kam se opět vrátí farmářské trhy tentokrát již na trvalý travnatý povrch.